FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/08/2014

Nödvändiga dokument vid gåva av fastighet

Hej, Mina föräldrar vill skriva över deras landställe på mig, min make och min bror. Jag förstår att det då ska ordnas ett gåvobrev, vilket jag har skrivit till banken och frågat om de kan hjälpa till med. Men är det inte fler dokument som ska ordnas, skickas till myndigheter om det nya ägandet från vår sida?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Som du riktigt har påpekat måste dina föräldrar utfärda gåvobrev för dig, din make och din bror, då en gåva av fastighet måste göras skriftligt för att den ska vara bindande, se 4 kapitlet 1 och 29 §§ Jordabalken.

Till detta måste såväl du, din make och din bror ansöka om lagfart på fastigheten inom tre månader från det att gåvobrevet upprättades med risk för vite om ni inte gör detta, se 20 kapitlet 1 - 3 §§ Jordabalken

Med er ansökan om lagfart ska gåvobrev i original samt en bestyrkt kopia av gåvobrev bifogas. Då ni är flera som ansöker om lagfart ska lagfartsansökan även innehålla en förteckning över hur stor andel av fastigheten var och en av er har, se 20 kapitlet 5 § Jordabalken.

På lantmäteriets hemsida kan ni hitta mer detaljerade guider till hur ni bör utforma gåvobrev och lagfartsansökan.

För en länk till en kortfattad punktlista om huvuddragen i hur gåvobrev och lagfartsansökan ska utformas, klicka här.

För en länk till en mer omfattande och heltäckande guide om hur gåvobrev och lagfartsansökan ska utformas, klicka här.

Hoppas detta kan vara till någon hjälp!

Med vänlig hälsning 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000