Nödrätt - olovlig körning och vårdslöshet i trafik

FRÅGA
En bekant till mig är åtalad för olovlig körning och även vårdslöshet i trafik efter att blivit stoppad av polis när hon körde sin minderåriga son till sjukhuset. Min bekanta har inget körkort än (övningskör sedan några månader tillbaka) men ansåg att sonen var så sjuk (svår astma) att han var tvungen att omedelbart få vård och hon bedömde att hon inte kunde vänta på ambulans och ingen annan granne/familjemedlem med körkort var hemma. Hon säger att hon handlade i nöd och hävdar att hon borde gå fri från ansvar enligt 24 kap. 4§ BrB eftersom det fanns hot om hennes sons hälsa/liv, men hennes jurist meddelade idag att hon troligen kommer att dömas ändå och att det inte kanske måste räknas som att hon handlat i nöd och att hon därmed inte kan gå fri från ansvar.Vad är det egentligen som gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Nedan hänvisas till Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (här) och Brottsbalken (här)

Vårdslöshet i trafik är ett brott enligt 1 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Likaså är olovlig körning ett brott enligt 3 § i samma lag. Det finns dock, såsom du själv beskriver, en ansvarsfrihetsgrund i 24 kap. 4 § Brottsbalken (BrB) som anger att en gärning som någon har begått i nöd kan göra att personen går fri från ansvar. Vidare stadgas att nöd föreligger när fara bl.a hotar liv eller hälsa.

Då din bekanta körde bilen berodde på att hen körde sin sjuka son till sjukhuset, torde det vara en uppenbar nödhandling. I 24 kap. 4 § BrB framgår att en gärning som någon begår i nöd endast utgör ett brott om det med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Den bedömning som domstolen kommer att göra är om din bekantas nödhandling är att betrakta som oförsvarlig eller inte. Det är omständigheterna i det enskilda fallet som kommer att bli avgörande för huruvida din bekantas handling i nöd är oförsvarlig eller inte, och då jag inte känner till alla specifika omständigheter i ärendet kan jag inte uttala mig om vad domstolen kommer att göra för bedömning.

Jag hoppas att du fick klarhet i vad som gäller! Hör gärna av dig om du har någon ytterligare fundering.

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (192)
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?
2021-11-14 Försvarlighet vid berövande av annans egendom

Alla besvarade frågor (97339)