Nöd som ansvarsfrihet för skadegörelse vid brand

FRÅGA
En vän till mig släckte nån obekants tröja som började brinna med hjälp av nåns jacka som han tog. Vad gäller lagen om att man tar nåns jacka för att släcka en brinnande tröja som den personen bar. Ska den som tog jackan betala skadestånd för att han räddade nåns liv?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

I brottsbalken (1962:700) (BrB) 24 kap. 4 §, se här, finns regler om nöd som skulle kunna undanta detta från att ses som skadegörelse. I nödrättsparagrafen föreskrivs att en gärning som någon begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Tilläggas kan att det som räddas med hjälp av handlingen ska vara mer värt än det som skadas och det ska inte finnas något annat sätt att avvärja skadan på.

Jag kommer endast kunna ge ett vägledande svar då det är svårt att svara definitivt på en fråga som denna. Konstateras kan att fara i denna situation hotade liv och hälsa då en persons tröja brann när denna person bar tröjan på sig, vilket i så fall skulle kunna innebära att nöd förelåg. Detta skyddsintresse är även mer värt än jackan. Att jackan förstördes skulle endast utgöra brott om gärningen kan anses vara oförsvarlig med hänsyn till omständigheterna. Det är svårt att veta utifrån informationen i frågan om faran hade kunnat avvärjas på ett annat sätt i stället, men i en situation som denna utgår jag ifrån att händelseförloppet går relativt snabbt och att den som tog jackan agerade på det snabbaste sätt denne kunde komma på. Jag skulle därför ha svårt att se det som att denna gärning kan ses som oförsvarlig med tanke på situationen, och det skulle således inte utgöra ett brott att ta jackan som sedan skadades för att släcka den persons tröja som brann. Men som jag nämnt i början, detta är endast ett vägledande och inget definitivt svar.

Vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98576)