Nekad jobb på grund av brottsmisstanke

2021-07-29 i Övrigt
FRÅGA
Hej, jag har blivit nekad 3 jobb pga. ett pågående ärende om misshandel hos Tingsrätten. Jag är alltså inte dömd och bör därmed ses som oskyldig tills dess att jag fått min dom (om jag blir dömd). Min fråga är om samtliga 3 arbetsgivare har rätt att neka mig jobb pga detta eller om det är diskriminering? Om det är diskriminering: vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dg till Lawline med din fråga!

Oskyldighetspresumtionen

Att du bör ses som oskyldig tills dess att du har fått din dom är ett uttryck för oskyldighetspresumtionen vilket är en grundläggande straff och processrättslig princip. Den är fastslagen genom bland annat art 6.2 EKMR.

Principen innebär att en misstänkt har rätt att bli behandlad som oskyldig fram till dess att hens skuld blivit lagligen fastställd.

Detta är dock inte en civilrättslig princip. Även om arbetsgivare inte borde behandla dig annorlunda innan du fått din dom så har arbetsgivare en arbetsledningsrätt vilket innebär att en arbetsgivare har rätt att leda och fördela arbetet på en arbetsplats och att arbetsgivaren har en fri anställningsrätt.

Den fria anställningsrätten innebär att en arbetsgivare har rätt att anställa de som arbetsgivaren tycker är bäst lämpad för arbetet.

Diskriminering

Denna fria anställningsrätt begränsas dock av Diskrimineringslagen. Det innebär att man vid rekrytering inte får diskriminera arbetssökande, vilket framgår av 2 kap 1 § p.2 DiskL.

För att räknas som diskriminering så måste de falla in under en av lagens 7 diskrimineringsgrunder.

Dessa är enligt 1 kap 1 § DiskL kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Eftersom ingen av dessa är tillämplig i ditt fall så rör det sig inte om diskriminering. Därav så kan de tyvärr neka dig jobb av de skälet.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till med jobbsökandet!

Amanda Rydberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95801)