Nekad anställning pga personliga skäl

2016-03-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej,jag sökte ett jobb inom den kommunala verksamheten, från början var chefen som skulle anställa mig mycket positiv men trots att mitt utdrag ur belastningsregistret visade blankt så blev jag ändå nekad jobbet på grund av personliga problem som denne person inte har ett dugg med att göra. Men ändå nystat fram genom ett telefonsamtal. Då jag tidigare varit aktuell inom kommunens socialtjänst. Jag känner mig kränkt av detta. Får man neka en jobb på grund av personliga skäl? Och får handläggaren lämna ut privata uppgifter, råder inte sekretess? Och i så fall hur går jag tillväga för att vidta juridiska åtgärder mot kommunen.
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Allmänt

Som utgångspunkt gäller fri antagningsrätt i Sverige. Detta innebär att en arbetsgivare är fri att anställa vem denne vill under förutsättning att det inte finns en diskriminerande bakgrund bakom beslutet. Detta gäller främst på den privata sektorn. Men det har även visat sig vara fallet för kommunala arbeten. Det är möjligt att överklaga ett sådant beslut genom kommunalbesvär, se här. , dock prövas då endast processen om hur anställningsförfarandet gått till. Detta innebär alltså inte att den arbetssökande kan göra anspråk på jobbet.

Undantag

För att diskriminering av en arbetssökande ska anses ha skett krävs att arbetsgivarens beslut att neka den arbetssökande baseras på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, se här. Dessa är alltså de grunder som skyddas i lagen och beslutet att neka anställning får inte baseras på någon av dessa grunder.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1802)
2020-11-29 Vad utgör en skälig konkurrensklausul?
2020-11-28 Vilken rätt till återanställning har en arbetstagare?
2020-11-28 Hur mycket av lönen dras av vid korttidspermittering?
2020-11-24 Omfattning på tjänst när tidsbegränsad anställning övergår till tillsvidareanställning

Alla besvarade frågor (86816)