Negativ rättskraft vid förvaltningsbeslut

2017-11-23 i Försäkringskassan
FRÅGA
Om jag sjukskrivits i 6 månader, och sedan visar det sig att "läkaren" som sjukskrivit mig är en s.k. falskläkare dvs har inget yrkeslegitimation eller Särskilt förordnande och därav ingen rätt att sjukskriva mig. Kan min sjukskrivning då ogiltigförklaras av Försäkringskassan? Och vad gör jag då?
SVAR

Hej tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!

Försäkringskassan är en förvaltningsmyndighet som regleras under förvaltningslagen (FL) (här). Huvudregeln är att gynnande beslut vinner negativ rättskraft vilket innebär att de inte kan ändras. En myndighet får lov att ändra ett positivt beslut om det finns ett återkallelseförbehåll eller om den ansökande har lämnat oriktiga/vilseledande uppgifter.

Jag skulle säga att använda sig av en falskläkare är att ses som ett oriktig/vilseledande i lagens mening. Med andra ord, kan försäkringskassan ogiltigförklara din sjukskrivning. Du har möjlighet att överklaga försäkringskassans beslut. Överklagan ska ske inom 2 månader från det att du tagit del av beslutet, din överklagan ska innehålla kompletterande underlag av betydelse, t.ex. en annan legitimerad läkares utlåtande som visar på att du var sjuk, samt eventuella vittnesberättelser och annan viktig information. Det är endast det juridiska och medicinska som kommer ligga till grund för bedömningen.

Slutsats

Försäkringskassan har möjlighet att ändra sitt tidigare beslut. Den ändring kan du sedan överklaga varpå ärendet kommer att förflyttas till Länsrätten där det sedan görs en ny bedömning i ärendet. För ytterligare information se (här).

Med vänliga hälsningar.

Fredrik Asplén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (221)
2021-09-30 Bostadsbidrag om man är gift men särbo?
2021-09-29 Kan ägande av andel i bostadsrätt påverka bostadsbidraget
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet

Alla besvarade frågor (96515)