Nedsättning av rätt till ersättning enligt konkurrensförbudsavtal

2015-06-27 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Jag har sagt upp mig från en anställning där det fanns avtal med konkurrensförbud. Den före detta arbetsgivaren betalar mig nu 60% av dåvarande lönen. Nu vill jag ta en ny anställning som inte är en konkurrerande verksamhet. I klausulen står det: "Kompensasjonen selskapet skal betale i henhold til denne bestemmelsen skal reduseres med lønn eller annen godtgjørelse som Arbeidstakeren mottar fra andre i den tiden konkurranseforbudet gjelder."Måste jag då informera den förre arbetsgivaren så att denne inte längre behöver betala mig? Och hävs förbudet i så fall?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utifrån den information du tillhandahållit tolkar jag klausulen på följande sätt:

Den ersättning du får från det norska företaget ska enligt klausulen sättas ned motsvarande lönen du erhåller från den nya anställningen. Nedsättningen ska göras under den period konkurrensförbudet gäller. Ingenting talar för att konkurrensförbudet skulle upphöra att gälla på grund av att du erhåller ny anställning.

Du bör således informera det norska företaget om att ersättning erhålls från annat håll. Om du ertappas utan att ha informerat företaget riskerar du ansvar för avtalsbrott.

Vänligen,

Evelina Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1751)
2020-08-12 Är vår ideella förening skyldiga att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter?
2020-07-31 Vad kan man göra om en kollega inte jobbar, och chefen inte gör något åt saken?
2020-07-28 Hur får jag min lön när jag inte skrev ett avtal?
2020-07-20 Fråga om dygnsvila

Alla besvarade frågor (82767)