FrågaKOMMERSIELL RÄTTReklam och marknadsföring13/02/2015

Nedsättande kommentarer i konkurrents marknadsföring

Hej!

En kollega till mig driver ett företag varav en konkurrent använder sig av hans varumärkesnamn (ej logotyp men själva namnet) och postar inlägg rörande dess verksamhet. Trotts påtryckningar om att detta är vilseledande för hans kunder fortsätter dessa inlägg på sociala forum och nedsättande kommentarer kan ibland förekomma. Hur är lagarna kring dessa situationer? Är det rätt att konkurrenter inom samma näringskod ska få fortsätta att posta nedsättande inlägg med en direkt association till konkurrentens företagsnamn i syfte att främja dess egna tjänster och varor?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I den här typen av situationer är det framförallt varumärkeslagen (VmL), se https://lagen.nu/2010:1877 , firmalagen (FL), se https://lagen.nu/1974:156 , och marknadsföringslagen (ML), se https://lagen.nu/2008:486 , som kan komma att vara aktuella.

Vilken lagstiftning som blir tillämplig beror på hur omständigheterna ser ut i ert fall. Eftersom jag inte vet exakt vad det är som har hänt så kommer jag därför att kort beröra varje lagstiftning nedan.

Varumärkeslagen

Om konkurrenten använder namnet som igenkänningstecken för sina varor och din kollega har registrerat eller inarbetat sitt eller sina "varumärkesnamn" så kan han hävda att konkurrenten begår varumärkesintrång (VmL 1 kap 6, 7 och 10§§). Jag vet inte hur din kollegas konkurrent använt namnet eller namnen eller om de är varumärkesskyddade men det verkar som att det kan vara aktuellt.

Firmalagen

Om din kollega har registrerat eller inarbetat sitt företagsnamn som ett firmanamn och konkurrenten använder detta namn som en benämning på sin egen verksamhet så kan han hävda att kollegan gör intrång i hans firma (FL 2 och 3§). I det här fallet verkar det inte ha skett men man bör ändå överväga möjligheten att använda lagstiftningen.

Marknadsföringslagen

I ert fall verkar det som att det framförallt är marknadsföringslagen som är tillämplig. Marknadsföringslagen innehåller bland annat regler som förbjuder marknadsföring som kan vara vilseledande både vad gäller egen och annans verksamhet (ML 10§) samt regler som förbjuder viss jämförande reklam (se ML 18§ punkt 1-8). Exempelvis enligt ML 18 § punkt 5 så får en näringsidkare inte i sin reklam peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter i jämförande reklam om reklamen misskrediterar eller är nedsättande för den andra näringsidkarens verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra kännetecken. Så som du beskriver situationen verkar det som att det är precis det som har hänt i ert fall.

Sanktionerna som kan bli aktuella vid den här typen av misskrediterande marknadsföring är förbud eventuell förenat med vite (ML 23 och 26§§), marknadsstörningsavgift (ML 29§) och skadestånd (ML 37§).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så verkar det finnas grund för att angripa konkurrentens agerande men utan att veta mer exakt vad det är konkurrenten faktiskt har gjort så kan jag dessvärre inte uttala mig säkert om vad som gäller. Som jag uppfattar situationen verkar det dock finnas goda möjligheter att nå framgång genom åtminstone en talan enligt marknadsföringslagen.

Eftersom du skriver att ni redan varit i kontakt med konkurrenten utan att det gett resultat så anser jag att ni bör gå vidare i processen genom att skicka ett officiellt varningsbrev där ni uppmanar konkurrenten att upphöra och inte återuppta de olagliga aktiviteterna med hänvisning till den juridiska grund ni stödjer er på (sk. cease and desist brev). Brevet bör också klargöra att ni är beredda att gå vidare i frågan om konkurrenten inte gör som ni säger. Ni kan också inkludera ett krav på ekonomisk kompensation.

Jag hoppas att svaret var till hjälp för er. Om ni vill ha hjälp med att driva frågan vidare så är ni varmt välkomna att höra av er till oss på telefon 08-533 300 04 eller på mail info@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Pierre OlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?