Nedlagt åtal pga bristande bevis

2017-12-08 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Kan ett ärende läggas ner i rättegången om det inte finns tillräckligt mycket bevis
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett ärende kan läggas ned redan vid förundersökningen på grund av brist på bevis. Beslut att inleda en förundersökning fattas av bland annat åklagaren, se 23 kap. 3 § Rättegångsbalken. Under förundersökning sammanställs alla uppgifter om det misstänkta brottet i ett protokoll, vilket senare ges till åklagaren. Utifrån detta protokoll beslutar åklagaren om åtal ska väckas eller läggas ned. Om åtal läggs ned kan det bero på t.ex bristande bevis. Om åtal väcks innebär det att en rättegång ska ske i tingsrätten.

Under rättegången kan åtalet i undantagsfall läggas ner under pågående rättegång. Ett åtal kan också leda till en friande dom av tingsrätten om åklagare inte bevisat att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brott. Även detta beror ofta på att bevisen är bristande eller inte är trovärdiga.

Hoppas att jag besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?