Nedläggning av förundersökning

2020-09-09 i Förundersökning
FRÅGA
Får åklagaren kräva obduktions rapport som inte var färdigt inom tio dar annars lägger han ner ärendet
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Åklagare är enligt lag skyldig att väcka åtal om han eller hon på objektiva grunder kan förvänta sig en fällande dom (20 kap 6 § rättegångsbalken). Åklagaren har också enligt 23 kap 4 § rättegångsbalken rätt att lägga ner en förundersökning om det inte finns anledning att fullfölja ärendet. De vanligaste skälen för nedläggning brukar vara att någon misstanke inte längre kvarstår eller utredningsmöjligheterna har tömts ut. Det kan exempelvis handla om att åklagaren vid förundersökningsstadiet bedömer att det inte går att styrka brott eller att bevisningen mot den misstänkte inte är tillräckligt. Skäl till nedläggning kan också vara att man bedömer att en fortsatt utredning skulle vara resurs- och kostnadskrävande i förhållande till saken man utreder (23 kap 4a § rättegångsbalken. Ett beslut om nedläggning av en förundersökning behöver inte motiveras (se 32 § Förvaltningslagen). I mer komplicerade fall, kan åklagaren ge en mer utförlig motivering.

Med anledning av att jag har så lite information, kan det vara svårt att uttala mig om just det specifika fallet. Men möjligheten för åklagaren att lägga ned ett ärende föreligger.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga

Med vänlig hälsning

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (519)
2021-04-09 Vad innebär att man är friad respektive att man är oskyldig?
2021-03-31 När får man veta vad man är misstänkt för?
2021-03-30 Betydelsen av förundersökningsprotokoll
2021-03-29 Förundersökning och väckande av åtal

Alla besvarade frågor (91062)