Nedläggning av förundersökning

Vad betyder följande:

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen

23 kapitlet paragraf 4 andra stycket rättegångsbalken.

Målet gäller upprepade ofredande från en person mot en annan.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

En förundersökning vid brottsangivelse har flera syften. Dess utredning ska dels ge åklagaren tillräckligt med material för att denne ska kunna bedöma om åtal ska väckas eller inte, dels generera bevisning som kan läggas fram vid huvudförhandlingen i domstol. Detta framgår av Rättegångsbalk (1942:740) 23:2. Den ska även ge den misstänkte insyn i bevismaterialet för att ge honom möjlighet att göra justeringar i det. Sådana justeringar kan antingen förhindra att åtal väcks eller underlätta försvaret vid huvudförhandlingen i domstol om åtal skulle väckas.

Förundersökningen ska dock läggas ned om det inte längre finns anledning till att den fullföljs (Rättegångsbalk 23:4 andra stycket). Det kan exempelvis bero på bristande bevismaterial, vilket leder till att förundersökningen inte klarar av att klarlägga om det har förelegat något brott eller inte, eller att den misstänkte har avvikit. Det ska dock noteras att förundersökningen kan återupptas om det exempelvis framkommer nytt material i ärendet.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo