Nedläggande av en förundersökning, åtalsunderlåtelse samt misstänktes rätt att få ta del av utredningen

2014-12-11 i Förundersökning
FRÅGA
Hej. Jag har i Maj i år blivit kallad till förhör som misstänkt för försök till grov egenmäktighet. Jag fick lämna DNA och pratade med en polis i minst en timme. Händelsen skedde i Januari. Nu, i December så har polisen ringt igen och vill delge mig misstanke om ett annat brott, men samma händelse. Tycker det har gått absurt lång tid, och undrar om de kan hålla på och utreda såhär länge. Får jag ta del av den tekniska analysen polisen nu har? Kan min försvarsadvokat försöka få åklagaren att lägga ner utredningen för att det tagit sån tid?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Polisen utreder brott genom en förundersökning. En förundersökning ska bedrivas så länge som syftet med förundersökningen kan uppnås. Enligt 23:4 rättegångsbalken ska förundersökningen bedrivas så skyndsamt som det går. Om det inte längre finns anledning till att förundersökningen fullföljs så ska den läggas ned. En förundersökning får också läggas ned efter vad som följer av 23:4a rättegångsbalken, t.ex. om förundersökningen skulle innebära oproportionerliga kostnader och brottets straffvärde inte överstiger fängelse i tre månader. En förundersökning ska inte heller bedrivas om det kan antas att det kommer leda till en åtalsunderlåtelse. Åtalsunderlåtelse innebär, som det låter, att åklagaren underlåter att väcka åtal. Detta får göras enligt 20:7 rättegångsbalken om det inte åsidosätter något väsentligt allmänt eller enskilt intresse och om det t.ex. kan antas att påföljden bara blir böter eller om det kan antas att påföljden blir villkorlig dom och det finns särskilda skäl som talar för en åtalsunderlåtelse.

Som misstänkt har du och din försvarare rätt att ta del av det som har framkommit under förundersökningen, såvida detta kan ske utan men för utredningen. Detta framkommer av 23:18 rättegångsbalken som också stadgar att du och din försvarare även har rätt att ange den utredning som ni anser önskvärd, med andra ord om ni inte tycker att den utredning som görs är tillräcklig. Om du tycker att du inte får all den information som du har rätt till kan du begära en överprövning hos den som har fattat beslutet.

Att polisen nu efter lång tid delger att du är misstänkt kan t.ex. bero på att det har dykt upp nya bevis eller nya omständigheter i fallet. Polisen har med andra ord rätt att fortsätta sin undersökning, och de lär inte lägga ned den enbart på det faktum att det har gått lång tid. Däremot om någon utav de omständigheter som kan leda till att en förundersökning läggs ned är för handen så kan undersökningen läggas ned, detta beror på vilket brott som du nu är misstänkt för. Även åtalsunderlåtelse, som också skulle kunna kan komma på fråga, beror på vilket brott det är som du är misstänkt för.

Med vänliga hälsningar

Anna Berglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (441)
2020-07-03 Kan husrannsakan göras hos mig trots att jag inte begått något brott?
2020-07-03 Vad händer när en förundersökningsledare går på semester?
2020-06-30 Hemlig avlyssning av mobiltelefon
2020-06-30 När kan polisen göra husrannsakan?

Alla besvarade frågor (81705)