Nedlagd förundersökning - sekretess?

2014-02-28 i Sekretess
FRÅGA
Kan målsägande få lov att del av en nedlagd förundersökning som gäller våldtäkt? Målsägande kanske vill se så att de verkligen gjort en grundlig undersökning och att alla uppgifter kollats upp samt att få läsa förhöret med den misstänkte.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Enligt offentlighetsprincipen har var och en rätt att ta del av allmänna handlingar, så länge uppgifterna inte är belagda med sekretess. Trots att förundersökningen är nedlagd kan uppgifter tillhörande denna omfattas av förundersökningssekretess enligt 18 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (här). Sekretess kan gälla om det bedöms att förundersökningen kan komma att återupptas och utlämnande av uppgiften skulle försvåra rättsprocessen.

En målsägande har ingen särskild partsinsyn eftersom denne inte räknas som part vid ett förundersökningsskede (se prop. 1993/94:143 s 42). Målsäganden kan vända sig till polismyndigheten och begära att få ta del av uppgifterna. Polismyndigheten fattar därefter ett beslut om inga, en del eller samtliga uppgifter tillhörande förundersökningen ska lämnas ut.

Med vänliga hälsningar

Susanne Lantto
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (225)
2020-09-30 Är socialtjänstens journaler offentliga handlingar?
2020-09-30 Vem får och kan begära ut ett utdrag från belastningsregistret?
2020-09-28 Råder det sekretess kring dödsorsak?
2020-09-19 Sekretess hos uppgifter om en själv?

Alla besvarade frågor (85472)