FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess28/02/2014

Nedlagd förundersökning - sekretess?

Kan målsägande få lov att del av en nedlagd förundersökning som gäller våldtäkt? Målsägande kanske vill se så att de verkligen gjort en grundlig undersökning och att alla uppgifter kollats upp samt att få läsa förhöret med den misstänkte.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Enligt offentlighetsprincipen har var och en rätt att ta del av allmänna handlingar, så länge uppgifterna inte är belagda med sekretess. Trots att förundersökningen är nedlagd kan uppgifter tillhörande denna omfattas av förundersökningssekretess enligt 18 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (https://lagen.nu/2009:400#K18P1S1). Sekretess kan gälla om det bedöms att förundersökningen kan komma att återupptas och utlämnande av uppgiften skulle försvåra rättsprocessen.

En målsägande har ingen särskild partsinsyn eftersom denne inte räknas som part vid ett förundersökningsskede (se prop. 1993/94:143 s 42). Målsäganden kan vända sig till polismyndigheten och begära att få ta del av uppgifterna. Polismyndigheten fattar därefter ett beslut om inga, en del eller samtliga uppgifter tillhörande förundersökningen ska lämnas ut.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000