Nedlagd förundersökning, alternativ

2017-02-06 i Förundersökning
FRÅGA
Hej!Jag har polisanmält skadegörelse/egenmäktigt förfarande av ett skogsbolag som kört genom och förstört mark i vår skog utan tillåtelse. Jag fick nu svar att förundersökningen läggs ned eftersom "såväl skadegörelse och egenmäktigt förfarande utgör uppsåtliga brott" och att "det inte finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats". Vad betyder detta? Jag förstår inte varför ett uppsåtligt brott skulle läggas ned? Betyder det att det är ett civilrättsligt ärende? Och att vi om vi vill få upprättelse måste stämma skogsbolaget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En juridisk person, alltså t.ex. ett bolag kan inte göra sig skyldig till ett brott enligt straffrätten. Det är istället en enskild fysisk person som kan hållas straffrättsligt ansvarig. Att ett brott är ett uppsåtligt brott betyder att brottet endast kan begås med uppsåt, man kan inte begå brottet genom att vara vårdslös/oaktsam. Antagligen så har man i ditt fall funnit att det inte går att bevisa uppsåt, då uppsåt i många fall kan vara svårare än man tror att bevisa.

Det finns brott som faller under allmänt åtal vilket betyder att åklagaren är skyldig att väcka åtal om denne tror att det går att styrka brott, och så finns det brott som endast kan väckas genom enskilt åtal. Exempel på brott som inte faller under allmänt åtal är brott enligt 5 kap. brottsbalken, som t.ex. förtal och förolämpning. Även i fall som faller under allmänt åtal så kan man välja att väcka enskilt åtal om åklagaren väljer att inte väcka åtal. I ditt fall har utredningen funnit att det, med den information de har haft att utgå ifrån, inte har funnits tillräckligt för att styrka något brott under allmänt åtal. För att åklagaren ska ha anledning att väcka åtal eller gå vidare med utredningen så krävs det att åklagaren kan visa att brott har begåtts. Om det inte finns tillräckligt med bevisning så läggs förundersökningen ner.

Oavsett om en utredning leder till åtal eller ej så finns alltid möjligheten att väcka en skadeståndstalan (civilrättsligt), det är alltså inte detsamma som att väcka talan om brott. För att du ska kunna vinna någon framgång med det så krävs det att det finns någon påvisbar skada som går att översätta till en ekonomisk skada (det måste kunna gå att uppskatta skadan i pengar). Det kan röra sig om en personskada, sakskada, förmögenhetsskada eller kränkning. I ditt fall tolkar jag det som att det rör sig om en sakskada (marken). Skadestånd pågrund av sakskada kan omfatta ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan, inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Det krävs också att du kan visa att personen har varit oaktsam och därmed orsakat skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Du kan välja om du vill rikta en skadeståndstalan mot bolaget eller mot en enskild fysisk person, men enklast är antagligen att rikta sig mot bolaget då de bör vara de som är ytterst ansvariga för skador som sina anställda orsakar (3 kap. 1 § skadeståndslagen). Om du har något avtal med skogsbolaget så gäller i första hand de eventuella villkor som framgår av ert avtal.

Skadeståndslagen hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Fanny Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (557)
2021-09-17 Varför dröjer förundersökningen?
2021-09-07 Kan jag överklaga en av åklagare nedlagt förundersökning?
2021-08-31 Får polisen göra en husrannsakan utan att fråga mig först?
2021-08-31 Underrättelse om inledd polisutredning

Alla besvarade frågor (95792)