FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt05/08/2013

Ne bis in idem - bokföringsbrott.

Hej. Är väldigt frustrerad och orolig och får inget klokt svar. Har i april i år blivit dömd till 10 månaders fängelse för grov bokföringsbrott endast. När åtalet väcktes så togs skattebrott bort och det väcktes bara för bokföringsbrott. Fick även skattetillägg på 40% på skulden som uppgår till några miljoner. Har överklagat till hovrätten och väntar på den. Till min stora fråga, när lagen nyligen om dubbelbestraffning gick igenom så säger min advokat som ska vara högt aktad att den inte gäller för bokföringsbrott som jag blev fälld för utan endast skattebrott. I en fråga här oss er så nämner ni att den gäller även endast bokföringsbrott? Enligt paragrafen angående dubbelbestraffning så ska"'normalt" inte bokföringsbrott ingå i dubbelbestraffning. Enligt en vän som känner en professor i juridik så ska den gälla även för bokföringsbrott också och då när man går upp i hovrätten så ska åtalet läggas ner och att även skattetillägget tas bort. Snälla kan man få hjälp med detta dilemma. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor. 

Nyligen kom Högsta domstolen fram till att om någon har fått skattetillägg så skall en talan om skattebrott avvisas. Detta på grund av förbudet mot dubbelbestraffning. 

Anledningen till att det är såhär är att du får skattetillägg för att du har lämnat en "oriktig uppgift" och samma sak gäller för skattebrott. Den enda skillnaden som finns är den subjektiva sidan: För skattetillägg behövs ingen vårdslöshet eller ett uppsåt medan detta krävs för att fällas för skattebrott. Det juridiska huvudbryet ligger i att båda sanktionerna kräver "oriktig uppgift". 

När det gäller dubbelbestraffning och bokföringsbrott så har din advokat faktiskt helt rätt. Detta följer av Högsta domstolens senaste avgörande på området - du hittar avgörandet på Högsta domstolens hemsida med målnummer B 4946-12.

För att reda ut varför bokföringsbrott och skattetillägg inte klassas som dubbelbestraffning kan följande fråga formuleras: Är skattetillägg och bokföringsbrott samma gärning? Vi vet att skattetillägg och skattebrott är samma gärning eftersom de vilar på samma rekvisit - "oriktig uppgift". Vid bokföringsbrott vilar just bokföringsbrottet och skattetillägget inte på samma rekvisit. De är helt enkelt fristående från varandra. 

För att åka på ett skattetillägg krävs att du på annat sätt än muntligen under själva förfarandet lämnat en oriktig uppgift som är till ledning för din beskattning. Detta handlande gör du alltså i samband med att du felaktigt deklarerar. När du begår en gärning som kan leda till bokföringsbrott sker detta tidigare och är en helt egen, fristående, handling. Därför räknas inte bokföringsbrott och skattetillägg som dubbelbestraffning. 

Anledningen till att förbundet mot dubbelbestraffning inträder vid skattetillägg och skattebrott är att ditt "skattebrott" uppkommer i samband med att du deklarerar samtidigt som du lämnar en oriktig uppgift som kan ge skattetillägg. Bokföringsbrottet sker alltså långt tidigare innan du deklarerar och lämnar oriktiga uppgifter.

Du kan läsa om detta i målet som jag nämnt ovan i punkt 42-43

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo