Nattvandrare - användande av försvarsspray och handfängsel

FRÅGA
Jag skulle vilja starta upp nattvandring där jag bor. Och det har funnits innan men lagts ner för detta har blivit en knutpunkt för narkotika och vapen export. Därför blev dom sista utsätta för hot. Så om man utgår ifrån vad privatpersoner får bära (lagligt försvarsspray) och handfängsel. Får då t ex en grupp på 3 nattvandrare använda spray och handfängsel? Den typ av fängsel jag tänker på är 1 gångs fängsel som är som mycket grova stripes. Och situation jag tänker på är om säg två tre personer eller kanske fyra ska sticka upp och kanske börja veva med kniv om vi är ute och går? Får man i en sådan situation spraya dom och sedan lägga dom med fängsel? För som jag tänker så är det ett nödvärn för dom hotar. Och dom har begått flera brott. Dels hot och sedan också så är det kniv på allmän plats. Vill bara tillägga också att syftet med att jag vill starta nattvandring är att vi vuxna ska visa oss ute och kanske bara säga hej och prata lite med ungdomar som är ute och på så vis kanske sätta stopp eller störa något jävelskap som kanske är på gång, eller kanske hjälpa en tjej hem för ingen kan följa henne och hon är orolig för ett gäng killar som går runt på stan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nattvandrare är civilpersoner och då gäller vanliga regler om nödvärn och envarsgripande. Ni får bära handfängsel och försvarsspray och använda dessa i samma utsträckning som alla privatpersoner.

Användande av försvarsspray

Regler om nödvärn finner du i 24 kap. Brottsbalken (BrB). Enligt 24 kap. 1 § BrB har du rätt till nödvärn mot bland annat ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Du har rätt att försvara dig med våld, men endast om det med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt inte är uppenbart oförsvarligt. Tumregeln är att våld får bemötas med lika mycket våld, men det finns utrymme att bemöta med lite mer våld om det är nödvändigt.

Om du blir angripen med kniv får du använda sprayet. Det kan också vara tillåtet att använda sprayet vid andra typer av angrepp (t.ex. fysiskt våld utan tillhygge), om det är nödvändigt för att avvärja faran. Om någon annan är angripen kan du använda nödvärn för att skydda personen mot angriparen, 24 kap. 5 § BrB. Ifall du använder för mycket våld kan du göra dig skyldig till misshandel, 3 kap. 5 § BrB.

Användande av handfängsel

Om någon begått ett brott och denne påträffas på bar gärning eller flyende fot, får denne gripas av vem som helst, så kallat envarsgripande, 24 kap. 7 § 2 st. Rättegångsbalk (RB). För att det ska vara tillåtet med envarsgripande krävs det att det är stadgat fängelse i straffskalan för brottet, vilket är fallet i brott såsom misshandel, stöld m.fl. Den gripne ska dessutom skyndsamt överlämnas till närmsta polis.

Du kan alltså använda handfängsel och därmed hålla kvar personen om förutsättningarna för envarsgripande är uppfyllda. Om någon attackerar/hotar dig med kniv och du lyckas övermanna denne får du använda handfängsel, men då måste du snarast överlämna denne till polis. Om förutsättningarna inte är uppfyllda eller du inte överlämnar till polis, kan du göra dig skyldig till olaga frihetsberövande, 4 kap. 2 § BrB.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar

Hanna Lindsten
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (192)
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?
2021-11-14 Försvarlighet vid berövande av annans egendom

Alla besvarade frågor (97581)