Närvaro vid husrannsakan

2020-09-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! När polisen kommer hem till dig för att göra en husrannsakan, får man vara med när de går runt i varje rum eller behöver man vara i ett annat rum?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 28 kap. 7 § 2 st. rättegångsbalken (RB) framgår att den hos vilken husrannsakan företaget ska få tillfälle att närvara vid husrannsakan. Syftet är att du då ska ges tillfälle att övervaka förrättningen. Det finns ingen praxis som tydligt säger att man får vara med och gå i varje rum, men eftersom syftet med bestämmelsen är att du ska ha rätt att övervaka polisen medan de utför husrannsakan ska du kunna ha viss uppsikt över vad de gör. Du bör alltså kunna se polisen medan de söker, vare sig det rör sig om att du står i samma rum eller utanför och tittar in.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1149)
2021-04-18 Att få prövning i HD
2021-04-17 Undanhålla sig fängelsestraff
2021-04-17 Förutsättningarna för husrannsakan.
2021-04-15 Hur ska hovrättens domslut läsas?

Alla besvarade frågor (91388)