Närståendepenning - rätt att återgå i arbete

2016-03-22 i Tjänstledighet
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående tjänstledighet i samband med närståendevård. En bekant har vårdat sin make fram tills han avled för ca en vecka sedan. Nu säger hennes arbetsgivare att hon inte får gå tillbaka till sitt arbete förändring tjänstledighet löpt ut 1 juni! Detta kan väl inte vara rätt? Närståendepenningen upphör ju vid dödsfallet. Vad ska hon leva på? Vad jag förstår stryps tillgångarna fram tills bouppteckningen är klar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Rätten till närståendepenning samt rätten att få ledigt från sitt arbete vid beviljad närståendepenning för att vårda anhörig, regleras i lagen om ledighet för närståendevård här samt 47 kapitlet i socialförsäkringsbalken här.

Så länge som ersättning för närståendevård betalas ut har du möjlighet att vara ledig. Närståendepenning kan betalas ut i högst 100 dagar sammanlagt för den person som vårdas. I vissa fall kan närståendepenning betalas ut i upp till 240 dagar. Dagarna tillhör den som vårdas, inte den som får ersättningen. Om möjligt ska man underrätta arbetsgivaren hur länge man kan komma att vara ledig och precis som du säger upphör närståendepenning om den som vårdas avlider.

Du har dock rätt att återgå i arbete när som helst. I enlighet med 23§ lagen om ledighet för närståendevård har arbetstagaren rätt att avbryta en påbörjad ledighet och återuppta arbetet i samma omfattning som före ledigheten.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Malin Andreasson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?