Närståendepenning - rätt att återgå i arbete

Hej! Jag har en fråga angående tjänstledighet i samband med närståendevård. En bekant har vårdat sin make fram tills han avled för ca en vecka sedan. Nu säger hennes arbetsgivare att hon inte får gå tillbaka till sitt arbete förändring tjänstledighet löpt ut 1 juni! Detta kan väl inte vara rätt? Närståendepenningen upphör ju vid dödsfallet. Vad ska hon leva på? Vad jag förstår stryps tillgångarna fram tills bouppteckningen är klar.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Rätten till närståendepenning samt rätten att få ledigt från sitt arbete vid beviljad närståendepenning för att vårda anhörig, regleras i lagen om ledighet för närståendevård https://lagen.nu/1988:1465 samt 47 kapitlet i socialförsäkringsbalken https://lagen.nu/2010:110#K47.

Så länge som ersättning för närståendevård betalas ut har du möjlighet att vara ledig. Närståendepenning kan betalas ut i högst 100 dagar sammanlagt för den person som vårdas. I vissa fall kan närståendepenning betalas ut i upp till 240 dagar. Dagarna tillhör den som vårdas, inte den som får ersättningen. Om möjligt ska man underrätta arbetsgivaren hur länge man kan komma att vara ledig och precis som du säger upphör närståendepenning om den som vårdas avlider.

Du har dock rätt att återgå i arbete när som helst. I enlighet med 23§ lagen om ledighet för närståendevård har arbetstagaren rätt att avbryta en påbörjad ledighet och återuppta arbetet i samma omfattning som före ledigheten.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Malin AndreassonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Tjänstledighet ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”