Närståendepenning

2016-07-31 i Försäkringskassan
FRÅGA
Blivit ringde av sjukvård för att min far kanske inte klarar sitt sjukdoms tillstånd och måste vara hemma från jobbet då jag vill finnas. Får jag ersättning för de jag förlorar ekonomiskt för att vara hemma?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

En anställd som avstår från arbete (och därmed förlorar inkomst) för att vårda en närstående person som är svårt sjuk kan få ersättning från Försäkringskassan i form av närståendepenning. Vem som är närstående är reglerat, men det krävs inte släktskap. Barn är utan tvekan närstående sina föräldrar och omvänt. Det är viktigt att veta att närståendepenningen inte är tänkt för att den anhörige ska vårda den sjuke och därmed avlasta sjukvården, utan att bara finnas tillhands och vara ett sällskap för den sjuke är tillräckligt.

För att få närståendepenning krävs att den som har en svårt sjuk närstående ansöker hos Försäkringskassan, det krävs även ett läkarintyg. Den som ska vårdas ska samtycka om så är möjligt. Läkarintyget ska avse den sjuke. Närståendepenning kan högst betalas i 100 dagar sammanlagt för varje person som vårdas. Vid vård av en person som blivit smittad vid användning av blodprodukter inom den svenska hälso- och sjukvården eller i vissa fall om personen smittats av sin maka/make eller sambo, kan närståendepenning betalas ut för högst 240 dagar.

Försäkringskassan anser att med svårt sjuk menas sjukdom som innebär "ett påtagligt hot mot den sjukes liv", och närståendepenning är särskilt tänkt för just livets slutskede.

Rätten till närståendepenning samt rätten att få ledig från sitt arbete för att vid beviljad närståendepenning vårda anhörig regleras i lagen om ledighet för närståendevård och i Socialförsäkringsbalkens 47 kapitel.

Vänliga hälsningar,

Grete Gøtzsche Frederiksen
Fick du svar på din fråga?