Närstående vid överlåtelse av fastighet

2016-01-31 i Fastighet
FRÅGA
Vem är närstående vid en överlåtese av skogsfastihet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna kring skogsfastigheter, som utgör fast egendom finns i jordabalken (JB). Det finns ingen direkt bestämmelse som förklarar begreppet närstående i relationen överlåtelse av skogsfastighet.

Det finns dock i lagkommentaren till regeln om överlåtelse av hyresrätt, 12:34 JB, en förklaring om vem som kan anses vara närstående. Där framgår att till närstående räknas, barn, föräldrar, andra nära släktingar, annan som hyresgästen bott med under äktenskapsliknande former, men även personer som hyresgästen annars av särskilda omständigheter kan anses ha ett nära samband till.

För sistnämnda person (personer som hyresgästen annars av särskilda omständigheter kan anses ha nära samband till) krävs mer jobb för att påvisa det nära sambandet, vilket blir en enskild bedömning från fall till fall.

Det är den enda definitionen av närstående som finns i JB, varvid den enligt min uppfattning bör gälla brett.

Lantmäteriet är experter på allt vad gäller fastigheter, och har dessutom en väldig bra kundservice. För ytterligare frågor föreslår jag att du kontaktar dem på tel: 0771-63 63 63

Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar. Har du andra frågor är det bara att återkomma!

Ha en skön söndag!

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (522)
2020-11-26 kan en monterad billyft vara byggnadstillbehör?
2020-11-21 Hur skriver jag över min andel av bostaden på min son?
2020-11-19 Fastighetstillbehör - tvist
2020-11-17 Fel i fastighet

Alla besvarade frågor (86691)