FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 20/07/2022

Narkotikabrott och utfärdande av yrkeslegitimation

Hej Jag studerar för tillfället till sjuksköterska och har blivit dömd för narkotikabrott av eget bruk, detta är min andra dom av just narkotikabrott och det är de enda två domar jag har på mig. Jag undrar om det är möjligt för mig att få ut min legitimation överhuvudtaget för jag vill ej lägga ner tiden samt skuldsätta mig i onödan. Tacksam för svar.

Lawline svarar

 

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågeställning

Jag tolkar det som att du undrar om dina två domar gällande narkotikabrott kan hindra dig från att få yrkeslegitimation som sjuksköterska. 

Tillfällen då legitimation inte ges ut

Den aktuella lagen som är aktuell i detta fallet är patientsäkerhetslagen (PSL). Där framgår det i 4 kap. 1 § 2 st att legitimation inte får "meddelas om förhållanderna är sådana att en befintlig legitimation skulle återkallats". I 8 kap. 3 § listas vilka grunder som kan föranleda en återkallelse, varav det stadgas att "i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne".  

Ägnat att påverka förtroendet 

I förarbetena till patientsäkerhetslagen räknas narkotikabrott upp som ett sådant exempel på brott som påverkar förtroendet jämte brott såsom barnpornografibrott, sexualbrott, och mened etc. 

Allvarligt brott

Här görs en samlad bedömning t.ex. om försvårande eller förmildrande omständigheter föreligger, men man tar även hänsyn till gärningsmannens motiv. Jag kan inte uttala mig i det enskilda fallet eftersom jag inte fått ta del av dina domar. Jag kan således inte avgöra om dina två överträdelser är tillräckligt allvarliga. Men att de båda brotten skett inom ett kort tidsspann samt nyligen talar till din nackdel. Om det skulle anses vara såpass allvarliga brott skulle du eventuellt kunna arbeta med något annat i några år för att senare ansöka om legitimation. Samt vill jag påminna dig om att socialstyrelsen gör en individuell prövning av varje ansökan.  

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen, 

Melina PapadopoulosRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”