Narkotika - bevismedel

2020-09-05 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag blev stoppad av polis och blev positiv i blodet med 0,0035 microgram. Jag har en tarmsjukdom och köpte CBD olja, CBD kapslar och hampafrön för att dämpa min inflamation. Nu har det kommit analys från laboratoriet. Komentar av nationell forensisk centrum( förhållande mellan CBD och THC i cannabismaterialet indikerar att det kan vara industrihampa. Om godkänt frösort har använts samt en ansökan av direkt stöd lämnats in till behörig myndighet ska materiales ej betraktas som narkotika)Jag ska möjligtvis försvara mig själv och vill få stöd. Tingsrätten tycker inte att jag ska ha en offentlig försvare. Min fråga är att om jag kan på rättegången säga att det inte är narkotika så som åklagaren och polisen vill att det ska se ut. Är det Narkotika? I så fall hur kan jag göra för att bevisa det. Har jag förstått kommentaren?Varma hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rätten till en offentlig försvarare stadgas i 21 kap 3a § RB (Rättegångsbalken). Om den misstänkte sitter anhållen eller häktas ska offentlig försvarare förordnas vid begäran. Offentlig försvarare ska också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott vars straff inte är lindrigare än 6 månader.

Därutöver finns det 3 möjligheter att få en försvarare

1. om den misstänkte är i behov av en försvarare med hänsyn till utredningen om brottet

2. om försvararen behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas.

3.om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållandet eller till vad målet rör

Med andra ord ska domstolen med utgångspunkt i ovanstående bestämmelse bedöma om det är nödvändigt med en offentlig försvarare. Du har dock alltid rätt att begära en försvarare.

Vad gäller din andra fråga avseende Narkotika, så har du som misstänkt ingen bevisbörda, inte heller har du en förklaringsbörda. Åklagaren ska styrka samtliga omständigheter för att någon ska fällas till ansvar. För din del så kan det vara bra att få ett läkarintyg som styrker att du tar medicin. I kommentaren från NFC så tolkar jag det som att du måste få ett godkännande och direkt stöd från en behörig myndighet att du kan inneha dessa preparat. Ansökan måste i detta fall ske hos läkemedelsverket, vid ett godkännande, så ska dessa preparat ej betraktas som narkotika. Du behöver alltså ett läkarintyg och ett godkännande från läkemedelsverket. Av 14 § LVFS 2011:9 (läkemedelsverkets föreskrifter) ska ansökan om innehav görs enligt 7 § lagen om kontroll av narkotika.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga

Med vänlig hälsning.

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1150)
2021-04-22 Krävs läkarintyg när ombudet blivit sjuk och inte kan inställa sig vid huvudförhandling? Vem betalar vittneskostnaderna vid inställd huvudförhandling?
2021-04-18 Att få prövning i HD
2021-04-17 Undanhålla sig fängelsestraff
2021-04-17 Förutsättningarna för husrannsakan.

Alla besvarade frågor (91415)