Näringsförbudets omfattning

2020-02-25 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
Om man har näringsförbud i sverige men vill starta ett företag inom europa hur funkar det då `?bryter man mot näringsförbudet ?eller fortsätta driva sitt utländska bolag ifrån sverige ? (har redan ett inom eu)blev frihetsberövad pga skattebrott man vill inte göra samma misstag igen ?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att du undrar över möjligheterna att driva näringsverksamhet i ett europeiskt land, trots ett gällande näringsförbud här i Sverige.

Ett näringsförbud som har meddelats i Sverige är nationellt begränsat, och gäller alltså endast i Sverige. Detta innebär att du är oförhindrad att driva näringsverksamhet i något annat europeiskt land. Det spelar ingen roll om din verksamhet helt eller delvis fortfarande riktar sig mot en svensk marknad, men du måste se till att verksamheten inte drivs på ett sådant sätt att den ska anses vara bedriven i Sverige (prop. 1995/96:98 s. 16). Du får alltså inte driva ditt utländska bolag ifrån Sverige under tiden som ditt näringsförbud är gällande.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (274)
2021-04-09 Vem kan ha en patreon sida?
2021-02-15 Kan man sälja bilder tagna på allmän plats?
2021-01-19 Ofullständig fråga
2020-11-30 Vad ska jag tänka på vid importering av varor från Kina?

Alla besvarade frågor (92281)