Näringsförbud och indragen F-skattsedel

2015-08-31 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
Hejsan!Min man har fått indragen F-skattsedel. Är det desamma som näringsförbud?
SVAR

Hej!

Näringsförbud och indragen F-skattsedel är inte samma sak. En indragen F-skattsedel kan vara en påföljd av att det till exempel föreligger näringsförbud. I skattebetalningslagen (1997:483) främst kapitel fyra kan du läsa om vilka grunder som kan utgöra underlag för en indragen F-skattsedel.

Hur näringsförbud uppkommer och varför det uppkommer framgår av Lagen om näringsförbud (1986:436). Här av kan man utläsa att näringsförbud grundas på näringsidkarens skyldigheter och handlingar. Om denna gjort sig skyldig till grov ekonomisk brottslighet eller om näringsidkaren grovt åsidosatt sina skyldigheter. Det kan handla om betalning av skatt eller andra avgifter som näringsidkaren är skyldig att betala. Utöver dessa skyldigheter kan även sådan näringsidkare vilken fortsatt sin verksamhet trots konkurs också vara ett föremål för näringsförbud.

Jag hoppas du känner att din fråga är besvarad!

Vänligen,

Alfred Brandt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (269)
2020-08-31 Is it legal to sell items on Instagram and make money?
2020-06-30 Kan jag få tillbaka pengarna för en potentiell ogiltig transaktion?
2020-06-29 Spelande minderårig
2020-06-28 Vilket ansvar har huvudentreprenören gentemot beställaren om en underleverantör försätts i konkurs?

Alla besvarade frågor (84115)