FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 31/05/2023

Nära anhörig vid dödsfall?

Jag undrar om en arbetsplats har rätt att neka ledighet vid dödsfall av närstående. Vad jag förstår har man lagstadgad rätt till ledighet vid nära anhörigs bortgång, både för att sitta vid dödsbädd, gå på begravning, och eventuell bodelning. Huruvida ledigheten är betald styrs sedan av kollektivavtal. Men jag undrar vad som gäller närstående, alltså vänner och bekanta som inte tillhör ens biologiska familj. Har man även där en lagstadgad rättighet till ledighet från jobb för att till exempel sitta vid dödsbädd eller begravning? Jag har googlat frenetiskt men alla källor jag hittar hänvisar till nära anhöriga och listar samma familjemedlemmar, jag kan inte hitta något konkret om just vänner och bekanta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för vem som anses var nära anhörig regleras främst i kollektivavtal men också i

Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

Utgångspunkt enligt lag

Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl ger arbetstagare rätt till ledighet vid trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall. Det krävs dock att arbetstagarens omedelbara närvaro är absolut nödvändig (1 § lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl).

Lagen nämner inte mer om vad som anses vara trängande familjeskäl; kravet är enbart att arbetstagarens omedelbara närvaro är absolut nödvändig. Vad som är trängande familjeskäl får därför bedömas från fall till fall.

Arbetstagare har lagstadgad rätt till ledighet tills dess att arbetstagarens närvaro inte längre är absolut nödvändig. Efter detta måste arbetstagaren återgå till sitt arbete. Den lagstadgade rätten ger enbart rätt till obetald ledighet.

Vilka personer som ingår i familjen utvecklas inte närmare i lagens förarbeten. Det får dock antas att personkretsen är ganska omfattande då det primära synes vara att en anhörig behöver hjälp i en akut och oförutsedd situation. I dessa situationer torde även mera avlägset släktskap eller en modernare familjebildning än den traditionella kärnfamiljen räknas som familj.

Kollektivavtal

Många arbetsgivare är bundna av kollektivavtal som utvidgar rätten till ledighet vid nära anhörigs bortgång. Flera kollektivavtal ger arbetstagare rätt till betald ledighet, vanligtvis i upp till 10 dagar i samband med dödsfall. Vem som anses vara nära anhörig står ofta i kollektivavtalet. Oftast räknas maka, make, sambo, registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar samt svärföräldrar som nära anhöriga.

Slutsats

Lagen om rätt till trängande familjeskäl tar sikte på situationer där arbetstagarens omedelbara närvaro är absolut nödvändig. Reglerna tar dock inte sikte på situationer vid dödsfall så som att sitta vid dödsbädden, begravning eller bouppteckning. Det finns ingen lagstadgad rätt till ledighet för sådant. Många kollektivavtal ger dock arbetstagaren rätt till ledighet vid nära anhörigs bortgång. Detta kan dock skilja sig i olika kollektivavtal, och det är viktigt att titta vad som gäller för din arbetsplats.

Mitt tips till dig blir att undersöka om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal och se vad kollektivavtalet anger. Min gissning är att vänner och bekanta mycket sällan räknas som nära anhörig vid dödsfall enligt de flesta kollektivavtalen.

Hoppas mitt svar var till hjälp!

Aksel DelfinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”