När vinner en dom laga kraft

2020-10-24 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har en fundering om laga kraft. Om en dom som utgivits från tingsrätten där åtalade frikännes från ett brottmål sedan döms för brottet i hovrätt (efter överklagande från åklagaren), när inträder i sådana fall laga kraft på domen? Är det från det datum då tingsrätten dömde i frågan eller när hovrätten tog beslut utan huvudförhandling? Detta är aktuellt för när detta försvinner ur belastningsregistret. Mvh Isak
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. En dom vinner laga kraft när den inte går att överklaga. Överklagandefristen är på 3 veckor, vilket framgår av 50:1 Rättegångsbalken. En part som vill överklaga tingsrättens dom i ett tvistemål skall göra detta skriftligen. Skrivelsen skall ges in till tingsrätten. Den skall ha kommit in till rätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades. I ditt fall vinner domen laga kraft om hovrättens dom inte överklagas inom den angivna fristen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga .

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1154)
2021-05-09 Överklaga kammarrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd
2021-05-01 Vad gör man om en advokat inte gjort vad man bett om?
2021-04-30 Dömd för rattfylla, vad händer nu?
2021-04-28 Rätt till skadestånd efter häktning?

Alla besvarade frågor (92143)