När vikariat övergår till tillsvidare anställning

Hej!

Jag anställdes som timvikarie den 04/01 2016 och arbetade som detta fram tills 01/01 2017 då jag fick ett vikariat på samma företag. Då jag är osäker på hur man bör läsa LAS så undrar jag ifall det är så att min anställning blir en tillsvidare anställning 04/01 2018 eller om bytet av tjänst (från timmis till vikarie) strular till detta.

MVH


Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagen (1982:80) om anställningsskydd ska utläsas så att när du varit anställd hos en arbetsgivare i ett vikariat i sammanlagt två år så går din anställning över till en tillsvidare anställning. Dessa två år får du räkna samman inom en femårsperiod. Det innebär att flera vikariat hos samma arbetsgivare kan räknas samman i perioden.

Enligt LAS 5 a § 3 st. blir du därmed tillsvidare anställd efter den 2018-01-04 om ditt vikariat fortgått hela perioden under två år. Genom kollektivavtal kan man dock göra avvikelser från den regeln, ifall din arbetsplats ingår i ett sådant, så jag rekommenderar dig att ställa samma fråga till er fackliga representant om ni har en sådan.

Om din arbetsgivare vill avsluta ditt vikariat bör du få ett besked om detta minst en månad före anställningstiden ska upphöra. Hör du ingenting fortsätter din anställning i formen av tillsvidare efter 4 jan. Kom ihåg att om din anställning sägs upp på grund av arbetsbrist så har du företrädesrätt till återanställning i nio månader, även om din anställning endast är vikariat, eftersom du varit anställd hos samma arbetsgivare i mer än tolv månader. Regler om företrädesrätt till återanställning finner du i LAS § 25.

Men först hoppas vi på det bästa.

Lycka till!

Jennie NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo