När verkställs ett myndighetsbeslut?

2021-03-15 i Myndigheter
FRÅGA
En myndighet fattade ett beslut i april-19. Högsta Förvaltningsdomstolens besked (medgav ej prövningstillstånd) kom i augusti-20. Från vilket datum gäller myndighetsbeslutet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med "mynidghet" avses regeringen, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna. Jag utgår från att du fått ett beslut från en förvaltningsmyndighet som du sedan har överklagat. Ett beslut blir som huvudregel inte omedelbart gällande. Ett beslut som får överklagas inom en viss tid (vanligen 3 veckor) blir gällande när överklagandetiden gått ut, såvida beslutet inte har överklagats (35 § FL). Beslutet blir alltså gällande först när det fått laga kraft, dvs. när beslutet inte längre kan överklagas till en högre instans. Eftersom du har överklagat beslutet från april 2019 får det inte verkställas förrän överklagandet har prövats slutligen (dvs. augusti 2020).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (415)
2021-04-13 Kan en förvaltningsmyndighet ändra förvaltningsrättens beslut?
2021-04-09 Får förskolor lägga ut bilder och namn på barn på sociala medier?
2021-03-31 Att överklaga socialtjänstens beslut
2021-03-31 Hur långt tid tar det innan polisen hör av sig efter att man har blivit polisanmäld?

Alla besvarade frågor (91210)