När uppstår sakrättsligt skydd vid konsumentköp?

2017-05-28 i Konkurs
FRÅGA
Hej!Jag undrar över följande scenario: Person A har köp ett möblemang av ett möbelföretag och A erlägger hela köpeskillingen vid köptillfället. Leveranstiden är 7 veckor på grund av att möblerna tillverkas i ett annat land, för att sedan levereras till A:s bostad. Möbelföretaget går dock i konkurs 5 veckor efter köptillfället. A vänder sig till möbelföretaget och dess konkursförvaltare och menar att enligt KKL har han rätt att få ut varor eller pengar. Konkursförvaltaren och möbelföretaget förklarar att möbelföretaget inte hann betala möbeltillverkaren innan konkursen, varför möblemanget inte fysiskt existerar ännu. Har A rätt att få ut pengar enligt 49 § KKL, eller någon annan förordning? Eller brinner dessa pengar inne på grund av att det inte finns någon fysisk vara med en tydlig, avgränsande märkning på (såsom A:s namn)? Tack på förhand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör huruvida sakrättsligt skydd har uppstått, dvs. om A har blivit skyddad mot möbelföretagets borgenärer (kort och gott om A har företräde framför andra som vill ha betalt från möbelföretaget). Som huvudregel gäller den så kallade traditionsprincipen. Principen innebär att sakrättsligt skydd uppstår först när varan har hamnat i köparens besittning.

Vid konsumentköp är mycket riktigt konsumentköplagen tillämplig och då gäller en något mer förmånlig regel för konsumenten. Om säljaren har gjort tydligt att varan är avsedd för köparen genom att t.ex. anteckna köparens namn på varan uppstår sakrättsligt skydd (49 § konsumentköplagen). Då har köparen så kallad separationsrätt, dvs. rätt att få ut varan från konkursboet.

Om varan inte ens är tillverkat ännu kan inget sakrättsligt skydd uppstå; det går givetvis inte att urskilja vilken vara som är avsedd för köparen om varan inte existerar ännu. Har en förskottsbetalning gjorts måste köparen istället rikta ett betalningsanspråk mot konkursboet och hoppas på att få betalt. Köparen kan i bästa fall få ersättning, under förutsättning att det finns tillräckligt med pengar i konkursboet. Det är också möjligt, men troligtvis inte särskilt sannolikt, att konkursförvaltaren väljer att träda in i avtalet och leverera varan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (264)
2021-07-31 Vad händer om dödsboet har stora skulder?
2021-06-06 Vem ska betala konkursförvaltarens arvode?
2021-05-31 Skydd mot säljarens borgenärer vid konkurs (avbetalningsköp)
2021-05-24 Vad händer om säljaren går i konkurs innan leverans av varan skett?

Alla besvarade frågor (94587)