När uppstår ett nytt hyresförhållande?

2015-05-28 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Jag undrar om vi måste skriva ny hyreskontrakt med våra företagshyresgäster.Vi har bytt namn och organisationsnummer på vår fastighet, men företagethar samma ägare. Om vi inte behöver skriva ny kontrakt, hur går vi till väga då ??Tacksam för svar.
SVAR

Hej, och tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga,

Rättsfrågan som aktualiseras i Ditt fall är om det med anledning av byte av namn och organisationsnummer av en fastigheten har uppstått ett nytt hyresförhållande, och om det därmed är nödvändigt att det upprättas ett nytt hyresavtal.

Ett svar på Din fråga kan inte utläsas direkt ur lagtexten. Normalt sett uppstår det ett nytt hyresförhållande om någon av parterna i det ursprungliga hyresavtalet utgår eller tillkommer. Ändras part på ”hyresvärdssidan", med anledning av att en ny ägare förvärvar fastigheten, är det inte att betrakta som att ett nytt hyresförhållande har uppstått. Ändras däremot part på ”hyresgästsidan" uppstår ett nytt hyresförhållande.

Av det framhållna kan det med fog konstateras att de rättsligt relevanta, och också av betydelse, i fråga om hyresförhållandet är hyresobjektet (fastigheten) och hyresgästen. Det är därför nödvändigt att såväl hyresobjektet som hyresgästen överensstämmer med vad som särskilt angivits i hyresavtalet.

Så för att i största möjliga mån undvika eventuella rättsliga konsekvenser som kan komma att göras gällande råder jag Dig att i vart fall upprätta ett dokument med en erinran om att den dåvarande fastigheten X med organisationsnummer X numera bytt namn till X med organisationsnummer X och försöka få en underskrift av samtliga hyresgäster; såsom ett tillägg till det ursprungliga hyresavtalet. Dokumentet kommer vara till fördel ur ett bevishänseende.

Vänligen,

Rosa Nicole Abas
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1387)
2020-08-05 Är muntligt ingångna bostadshyresavtal giltiga? Och vad gäller vid en avhysning?
2020-08-03 Hyresgäst ansvar och grund för uppsägning.
2020-08-02 Är jag bunden av mitt lokalhyreskontrakt trots ägarbytet?
2020-08-02 Kan jag säga upp min lokalhyra genom rekommenderat brev?

Alla besvarade frågor (82649)