När upphör mitt hyresavtal att gälla om jag säger upp det innan jag flyttar in?

2020-06-21 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej. Jag har skrivit på ett hyreskontrakt på en lägenhet med inflyttning 200916. Idag har jag sagt upp lägenheten pga oförutsedda händelser. När blir sista hyran för mig att betala till denna lägenhet? Jag kommer alltså inte flytta in i lägenheten.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår inte om hyreskontraktet gäller en hyresrätt eller om du har hyrt en bostadsrätt i andrahand. Bestämmelserna om uppsägningstid skiljer sig åt beroende på om det är en hyresrätt eller bostadsrätt och jag kommer därför ge dig två alternativa svar.

Om hyreskontraktet gäller en hyresrätt – du har tre månaders uppsägningstid

Bestämmelser om uppsägningstid för hyresrätt finns i 12 kapitlet jordabalken. Om du har ett hyreskontrakt som gäller på obestämd tid har du tre månaders uppsägningstid (12:4 första stycket p. 1 JB). Om du har ett hyreskontrakt som gäller för en bestämd tid så upphör det som huvudregel att gälla vid hyrestidens slut (12:3 andra stycket JB). Det finns dock en undantagsregel som ger dig som hyresgäst rätt att säga upp även ett hyreskontrakt för bestämd tid med tre månaders uppsägningstid (12:5 första stycket JB).

Du har alltså rätt att säga upp ditt hyreskontrakt med tre månaders uppsägningstid. Hyreskontraktet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar tre månader efter uppsägningen. Om du har sagt upp ditt hyreskontrakt idag den 21/6 så kommer hyreskontraktet att upphöra att gälla den 30/9. Du kommer därmed att behöva betala hyra för perioden 16/9-30/9. Detta gäller även fast att du aldrig flyttar in i lägenheten.

Om hyreskontraktet gäller en bostadsrätt i andra hand – du har en månads uppsägningstid

Bestämmelser om uppsägningstid för en bostadsrätt som hyrs i andra hand finns i lag om uthyrning av egen bostad. Oavsett om du har ett hyreskontrakt som gäller för obestämd eller bestämt tid så har du som hyresgäst har rätt att säga upp hyreskontraktet med en månadsuppsägningstid (3 § andra stycket). Hyreskontraktet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar en månad efter uppsägningen.

Om du har sagt upp ditt hyreskontrakt idag den 21/6 så kommer hyreskontraktet att upphöra att gälla den 31/7. Du kommer därmed inte att behöva betala någon hyra.

Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg Akmese
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1487)
2021-01-20 Folkbokföring vid innehav av bostadsrätt och hyresrätt
2021-01-20 Är 12 månaders uppsägningstid för en garageplats tillåtet?
2021-01-19 När kan man säga upp ett hyresavtal utan uppsägningstid?
2020-12-31 Hur lång uppsägningstid gäller vid en andrahandsuthyrning?

Alla besvarade frågor (88282)