När upphör ett samboförhållande?

När avslutas ett sambo förhållande är det när man flyttar ut eller när man enats om att man ska dela på sig?

Jag betalar fortfarande hyra ca 5 månader efter att jag flyttade ut från huset.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar när ett samboförhållande upphör.


Vid frågor om samboförhållanden blir sambolagen (SamboL) tillämplig.


Vad avses med sambor och när upphör ett samboförhållande?

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § första stycket SamboL). I SamboL anges framförallt tre tillfällen när ett samboförhållande upphör:

1. när samborna eller någon av dem ingår äktenskap,

2. när samborna flyttar isär eller

3. när någon av samborna avlider (2 § första stycket SamboL).


Ett samboförhållande upphör även när en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 § SamboL, när en sambo ansöker om rätt att få bo kvar i bostaden enligt 28 § SamboL eller när en sambo väcker talan om övertagande av bostad enligt 22 § SamboL (2 § andra stycket SamboL).


När anses samborna ha flyttat isär?

Precis som du nämner upphör alltså ett samboförhållande när parterna flyttar isär. Det kan dock vara svårt att avgöra när samborna har flyttat isär. I normalfallet bör samborna anses ha flyttat isär när någon av dem bosätter sig på annat håll, även om den nya bostaden inte kan betraktas som permanent.


Kort om bodelning

När ett samboförhållande upphör på grund av att samborna flyttar isär, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § första stycket SamboL). Notera dock att begäran om bodelning måste framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § andra stycket SamboL).


Vad gäller i ditt fall?

Slutsatsen är att ett samboförhållande upphör när (1) samborna eller någon av dem ingår äktenskap, när (2) samborna flyttar isär eller när (3) någon av samborna avlider. Ett samboförhållande upphör även när (4) en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare, när (5) en sambo ansöker om rätt att få bo kvar i bostaden eller när (6) en sambo väcker talan om övertagande av bostad.


Eftersom du har flyttat ut från huset har samboförhållandet alltså upphört och du kan därför framställa begäran om bodelning. Genom bodelning fördelas sambornas samboegendom. Om du vill läsa mer om vad som är sambornas samboegendom kan du göra det här.


Vi på Lawline kan hjälpa dig!

Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”