När upphör ett borgensåtagande att gälla vid hyresavtal?

Hej!

Min man står som borgensman för en vän till oss som hyr en lägenhet. Hon har nu sagt upp hyreskontraktet och ska avflytta från lägenheten som hon bott i under endast två månader. Behöver min man göra en skriftlig uppsägning av borgensavtalet eller upphör det automatiskt när uppsägning av lägenheten görs?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Borgensåtagande i samband med hyresavtal regleras i hyreslagen (12 kap. jordabalken).

Borgensåtagande vid hyresavtal har en uppsägningstid på 9 månader. En uppsägning kan dock inte göras förrän två är efter hyrestiden började (12:28a hyreslagen). Ett borgensåtagande upphör att gälla när gäldenären inte längre har något betalningsåtagande. Vid hyresavtal upphör hyresvärdens fordran att gälla efter 2 år från att hyresgästen har flyttat från bostaden, såvida inte hyresvärden dessförinnan lämnat i en stämningsansökan eller gjort en ansökan om betalningsförläggande hos kronofogden (12:61 hyreslagen). Detta innebär att borgensåtaganden upphör att gälla efter 2 år från att hyresgästen har flyttat från bostaden, eftersom att ett borgensåtagande är accessoriskt till huvudfordran vilket innebär att ett borgensåtagande upphör när huvudfordran upphör.

Eftersom er vän sagt upp hyresavtalet, innebär detta att din mans borgensåtagande kommer att upphöra efter 2 år från det att er vän flyttade från bostaden, så länge inte hyresvärden innan dess lämnat in en stämningsansökan eller ansökt om betalningsförläggande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna AmbjörnRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”