När upphör ett borgensåtagande att gälla vid hyresavtal?

2017-04-29 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Min man står som borgensman för en vän till oss som hyr en lägenhet. Hon har nu sagt upp hyreskontraktet och ska avflytta från lägenheten som hon bott i under endast två månader. Behöver min man göra en skriftlig uppsägning av borgensavtalet eller upphör det automatiskt när uppsägning av lägenheten görs?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Borgensåtagande i samband med hyresavtal regleras i hyreslagen (12 kap. jordabalken).

Borgensåtagande vid hyresavtal har en uppsägningstid på 9 månader. En uppsägning kan dock inte göras förrän två är efter hyrestiden började (12:28a hyreslagen). Ett borgensåtagande upphör att gälla när gäldenären inte längre har något betalningsåtagande. Vid hyresavtal upphör hyresvärdens fordran att gälla efter 2 år från att hyresgästen har flyttat från bostaden, såvida inte hyresvärden dessförinnan lämnat i en stämningsansökan eller gjort en ansökan om betalningsförläggande hos kronofogden (12:61 hyreslagen). Detta innebär att borgensåtaganden upphör att gälla efter 2 år från att hyresgästen har flyttat från bostaden, eftersom att ett borgensåtagande är accessoriskt till huvudfordran vilket innebär att ett borgensåtagande upphör när huvudfordran upphör.

Eftersom er vän sagt upp hyresavtalet, innebär detta att din mans borgensåtagande kommer att upphöra efter 2 år från det att er vän flyttade från bostaden, så länge inte hyresvärden innan dess lämnat in en stämningsansökan eller ansökt om betalningsförläggande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1583)
2021-07-26 Hyresvärden har sagt upp avtalet innan tillträdet har skett
2021-07-25 Rätten att veta sina hyresvillkor
2021-07-23 Hur lång uppsägningstid har jag då jag hyr ett radhus av en privatperson?
2021-07-13 Kan du säga upp din hyresgäst för att den har fört sig illa och skrämt andra hyresgäster?

Alla besvarade frågor (94233)