När upphör dödsboet och kan jag ge bort en fastighet som gåva?

2017-10-27 i Gåva
FRÅGA
Hej! Min far gick bort för ett år sen, jag är enda arvinge. Min far hade en fastighet hur gör jag för den står fortfarande på hans namn dödsbo. Och denna fastighet har jag tänkt ge bort till min halvbror som inte är arvinge. hur ska jag gör man.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upplösning av dödsbo

Dödsbo upplöses efter att arvskiftet ägt rum. Genom ett arvskifte fördelas all egendom som den avlidna haft. Egendomen fördelas till arvingar och eventuella testamentstagare (dödsbodelägare).

Eftersom ett dödsbo är ett civilrättsligt avtal mellan arvingar och testamentstagare, är lagregleringen rörande dödsbo begränsad. Det finns exempelvis ingen generell tid om att dödsbo ska upphöra inom viss tid. Eftersom dödsboet upplöses när arvskiftet är avslutat, kan ett dödsbo finnas kvar i princip hur länge som helst.

Gåva till din son

Så fort dödsboet har upplösts, gäller följande.

Inledningsvis ska sägas, att gåvoskatten är avskaffad i Sverige (8 kap 2 § inkomstskattelagen). Alltså spelar det inte någon roll hur mycket gåvan är värd.

En gåva har inga formkrav och kan ske muntligen. Att föredra är dock att du skriver och undertecknar ett gåvobrev. Gåvobrevet bör alltså vara skriftligt, innehålla en förklaring av vad givaren överlåter som gåva och båda parter, det vill säga du och din son, bör skriva under gåvobrevet.

Förskott av arv

I gåvobrevet kan du skriva att gåvan inte är ett förskott på arv. Har du inte någon annan än din son som ärver dig, spelar det dock inte någon roll. Har du fler barn, som inte får ta del av fastigheten som gåva, kommer gåvan att ses som förskott på arv och din son får avräkna delen av fastigheten på ett senare arv. Men det är som sagt möjligt att skriva att fastigheten inte ska vara förskott på arv i gåvobrevet.

Lån

Finns det lån på fastigheten, som överstiger 85% av taxeringsvärdet, så anses det inte längre vara en gåva. Det blir istället fråga om köp och din son kan i sådana fall behöva betala stämpelskatt, vilken utgår med 1,5 % av bostadsrättens värde.

Råd

Du måste alltså avvakta tills rödboet har upplöst, därefter kan din son få fastigheten i gåva. Jag rekommenderar att du bokar tid med en av våra jurister, så att du kan sitta med en kunnig jurist och få en noggrann genomgång, samtidigt som du kan ställa frågor. Du kan boka tid på http://lawline.se/boka.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (743)
2021-09-19 Får skadestånd ges som gåva till någon som utsatts för brott?
2021-09-18 Villkora att gåva till barn ska vara enskild egendom
2021-09-18 Är löften om att utge en gåva bindande ur svensk rätt?
2021-09-14 Är löfte om gåva av fastighet bindande?

Alla besvarade frågor (95785)