FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt15/11/2018

När tillämpas förhandlingsprincipen vid en huvudförhandling?

Hej! Jag undrar om när tillämpas förhandlingsprincipen vid en huvudförhandling?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förhandlingsprincipen är en processrättslig princip vilken innebär att parterna med stöd i delegationsprincipen givits möjlighet att påverka rätten i sin bevisvärdering men inte styra över den på samma sätt som de kan göra då dispositionsprincipen gäller. Huvudsakligen sker detta under pläderingen RB 43 kap. 9 § och RB 46 kap. 10 §.

Detta betyder att förhandlingsprincipen är en lite mer övergripande princip som handlar om att det är parterna och inte rätten som för processen framåt genom att vara aktiva. Man kan säga att förhandlingsprincipen kommer till uttryck i regler som berör de processhandlingar som parterna utför, oavsett om dessa processhandlingar är bindande för rätten eller inte.

Ett belysande exempel är regler gällande slutplädering. Slutpläderingen är en processhandling som parterna utför, men vad som sägs under slutpläderingen är inte bindande för rätten.

Det går att betrakta dispositionsprincipen såsom utbruten ur förhandlingsprincipen. Dispositionsprincipen kommer till uttryck i regler där parterna genom processhandlingar binder rätten och således formar ramen i processen. Ett exempel på en sådan regel är 17 kap. 3 § rättegångsbalken där det bland annat föreskrivs att rätten i dispositiva tvistemål är bunden av det som parterna yrkat.

Kort sagt tillämpas principen oftast vid pläderingen för att påverka domstolens värdering av bevis.

Vänligen

Greta ApelmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo