När tillämpas 24 § patientskadelagen?

Hej, Stämmer det att paragraf 24 i Patientskadelagen, prövning pga synnerliga skäl, endast kan tillämpas på skadefall m skadedatum from 2015-01-01? Tacksam f återkoppling! 

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om när i tiden som 24 § patientskadelagen kan tillämpas. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Om jag tolkat dig fel får du gärna återkomma med en ny fråga och förtydliga omständigheterna något.


Vad säger 24 § patientskadelagen?

24 § patientskadelagen utgör ett undantag till huvudregeln i 23 § patientskadelagen. Huvudregeln är att man måste väcka talan inom tio år från skadedatumet för att kunna erhålla ersättning för skadan (23 § patientskadelagen). En sådan talan får väckas efter mer än tio år förutsatt att det finns synnerliga skäl för det (24 § patientskadelagen). Det innebär att om talan väcks mer än tio år efter skadan inträffade och det inte finns synnerliga skäl till fördröjningen så har man förlorat rätten till ersättning för skadan (25 § patientskadelagen).


När tillämpas 24 § patientskadelagen?

24 § patientskadelagen tillämpas alltså endast om det gått med än tio år sedan skadetillfället. Om det gått mindre tid än så tillämpar man istället huvudregeln i 23 § patientskadelagen. Idag skulle det innebära att man bara har möjlighet att tillämpa 24 § patientskadelagen på skador som uppkommit innan 20 februari 2013. 24 § patientskadelagen påverkas dock av övergångsbestämmelsen som inrättades i samband med att man lade till paragrafen i patientskadelagen. Vid patientskador som inträffat innan den 1 januari 2015 ska nämligen de äldre bestämmelserna tillämpas (prop. 2012/13:168 s. 45).


Sammanfattning

Svaret på din fråga är således att det stämmer att 24 § patientskadelagen endast tillämpas på skadefall från 1 januari 2015. Det framgår av övergångsbestämmelsen till paragrafen.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”