När specificerar man ersättningen för rättegångskostnaderna?

FRÅGA
Hej!När man i ett tvistemål skickar in yrkande räcker det med att man skriver att man yrkar ersättning för rättegångskostnader eller måste man specificera? Är ju svårt att veta exakt var summan hamnar innan det är klart.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I rättegångsbalkens (1942:740) (RB) 18 kap. finns reglerna om rättegångskostnader i tvistemål.

Den som förlorar rättegången måste betala den vinnande partens rättegångskostnader (RB 18 kap. 1 §). Skulle det ske en förlikning betalar dock parterna sina egna kostnader (RB 18 kap. 5 §).

Förutsättningen för att en part ska kunna kräva rättegångskostnader av den som förlorat målet är att yrka rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du anger i stämningsansökan att du yrkar ersättning för rättegångskostnaderna.

Precis som du beskriver är det inte enkelt att specificera hur stor kostnaden är när stämningsansökan upprättas, varför RB 18 kap. 14 § stadgar att parterna ska yrka ersättning för sina rättegångskostnader innan huvudförhandlingen (rättegången) har avslutats. Vid huvudförhandlingen berättar parterna hur stor kostnaden är. Framställs inte ditt yrkande om ersättningens storlek i domstol före rättegången avslutats kommer alltså inte domstolen att bifalla ditt yrkande.

Hoppas att detta gav dig vägledning!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (204)
2019-12-27 Vem bär rättegångskostnader i vårdnadstvister?
2019-12-26 Ska vinnaren i ett tvistemål betala ombudsarvoden?
2019-12-12 Täcker min hemförsäkring mina rättegångskostnader?
2019-11-30 Förenklat tvistemål eller inte?

Alla besvarade frågor (77210)