När specificerar man ersättningen för rättegångskostnaderna?

Hej!

När man i ett tvistemål skickar in yrkande räcker det med att man skriver att man yrkar ersättning för rättegångskostnader eller måste man specificera? Är ju svårt att veta exakt var summan hamnar innan det är klart.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I rättegångsbalkens (1942:740) (RB) 18 kap. finns reglerna om rättegångskostnader i tvistemål.

Den som förlorar rättegången måste betala den vinnande partens rättegångskostnader (RB 18 kap. 1 §). Skulle det ske en förlikning betalar dock parterna sina egna kostnader (RB 18 kap. 5 §).

Förutsättningen för att en part ska kunna kräva rättegångskostnader av den som förlorat målet är att yrka rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du anger i stämningsansökan att du yrkar ersättning för rättegångskostnaderna.

Precis som du beskriver är det inte enkelt att specificera hur stor kostnaden är när stämningsansökan upprättas, varför RB 18 kap. 14 § stadgar att parterna ska yrka ersättning för sina rättegångskostnader innan huvudförhandlingen (rättegången) har avslutats. Vid huvudförhandlingen berättar parterna hur stor kostnaden är. Framställs inte ditt yrkande om ersättningens storlek i domstol före rättegången avslutats kommer alltså inte domstolen att bifalla ditt yrkande.

Hoppas att detta gav dig vägledning!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco EdlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”