När ska semestersättning betalas ut?

FRÅGA
Hej Lawline!Arbetade på ett företag som timanställd, på heltid mellan december 2013 - Januari 2015 efter att ha sagt upp mig. Fick semesterersättning i juni 2014. Min fråga är om jag har rätt till semesterersättning i perioden mellan Juni 2014 till Januari 2015 och om jag då ska ha den på min avgångslön nu i Februari? Tack på förhand.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Reglerna om semesterlön och semesterersättning finns i Semesterlagen, nedan kallad SemL.

Det finns två sätt att beräkna semesterlön på. För timanställda aktualiseras i regel alltid den så kallade procentregeln i 16 b § SemL. Det innebär att du som timanställd har rätt till 12% av din lön i semesterlön (16, 16 b §§ SemL). Vid beräkningen av semesterlön utgår man från den lön som utgick under det så kallade intjänandeåret, det vill säga perioden 1 april till och med 31 mars året innan du får ut din semesterlön (3, 16 §§ SemL).

Upphör anställningen innan du som anställd fått den semesterlön du tjänat in har du istället rätt till semesterersättning (28 § SemL). Semesterersättningen beräknas på samma sätt som semesterlönen och ska betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande (29, 30 §§ SemL).

Eftersom det är möjligt och vanligt att man genom kollektivavtal har gjort avvikelser från 3 § (definitionen av semesterår och intjänandeår), 16 och 16 b §§ (beräkning av semesterlön) samt 29 och 30 §§ (beräkning av semesterersättning och när denna senast ska betalas) är det inte säkert att allt det jag beskrivit nu gäller dig och jag råder dig att kolla upp vilket kollektivavtal som råder på din arbetsplats för att kunna ta reda på exakt vad som gäller för dig (2 a § SemL). Att du har rätt till semesterersättning för hela perioden du arbetat är dock helt säkert och inget som går att avtala bort, varken genom ett enskilt anställningsavtal eller genom kollektivavtal.

Ovanstående innebär att oavsett vad kollektivavtalet säger så har du rätt till semesterersättning för hela perioden du jobbat, till och med januari 2015. Hur den ska beräknas kan dock bero på vad som sägs i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats.

Om det inte gjorts avvikelser från semesterlagen i kollektivavtalet så är den semesterlön du fick ut i juni 2014 baserad på vad du tjänat 1 april 2013 till 31 mars 2014. Den semesterersättning du har rätt till nu när anställningen upphört ska därför baseras på perioden 1 april 2014 – januari 2015 och ska betalas ut senast en månad efter det att din anställning upphör.

Vill här poängtera att det är vanligt att i kollektivavtal avvika från hur man i lagen valt att definiera semesterår och intjänandeår och istället följa det vanliga kalenderåret. En sådan avvikelse påverkar beräkningen av din semesterersättning och därmed också den summa du har rätt att få ut nu när din anställning upphört.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna Backman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (314)
2020-08-14 Rätt att ta ut semesterdagar i pengar
2020-07-31 Kan man säga upp sig efter man har ansökt semester?
2020-07-30 Hur många semesterdagar har en deltidsanställd?
2020-07-30 Har en säsonganställd rätt att ta ut semester?

Alla besvarade frågor (82783)