När ska semesterlönen betalas ut?

FRÅGA
När ska semesterlönen betalas ut. När jag går på semester eller efter semestern?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Semesterlönen ska betalas ut ”i samband” med semesterledigheten. Detta innebär att betalningen kan ske vid det ordinarie lönetillfället närmast före semesterledighetens början eller under semestern eller vid det ordinarie lönetillfället närmast efter semesterns slut.

När just din arbetsgivare betalar ut semesterlönen borde finnas reglerat antingen i kollektivavtal eller i ditt anställningsavtal.

För vecko- eller månadsavlönade kan lönen bestå av dels en fast lönedel och dels en rörlig lönedel som understiger tio procent av den totala inkomsten under semesteråret. I ett sådant fall ska semesterlönen för den rörliga lönedelen betalas senast en månad efter semesterårets utgång.

Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna Runelöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?