När ska semesterersättning betalas ut efter anställningens upphörande?

FRÅGA
Hej! Jag har sagt upp mig och min tillsvidareanställning upphörde 6/5-20. Jag har ännu inte fått någon semesterersättning för min intjänade semester. När jag kontaktade företaget fick jag höra att slutlön alltid betalas ut månaden efter alltså ingen egen utbetalning för just semesterersättningen. Damen på lönekontoret hade inte hört något om utbetalning efter senast 30 dagar.Om jag har förstått det hela rätt SKA arbetsgivaren betala ut ersättningen senast en månad efter att anställningen upphörde? Vem har rätt i den här frågan? Vad kan jag som tidigare anställd kräva i detta läge? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ska semesterersättning betalas ut?

Efter anställningens upphörande ska arbetsgivaren som huvudregel betala ut arbetstagarens semesterersättning utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande. Om det föreligger hinder mot att beräkna semesterersättning inom en månad efter anställningens upphörande ska den betalas ut inom en vecka efter att hindret upphörde (30 § semesterlagen).

Det får göras avsteg mot ovanstående reglering genom kollektivavtal. Det innebär att andra förutsättningar kan gälla på din arbetsplats beroende på vad som finns stadgat i ett eventuellt kollektivavtal (2 a § andra stycket semesterlagen).

Vad ska jag göra?

Kontrollera om det finns ett kollektivavtal på din före detta arbetsplats och vad som i så fall finns stadgat i detta om utbetalning om semesterersättning efter avslutad anställning. Ta annars kontakt med chefen på din före detta arbetsplats och försök få problemet åtgärdat. Om det inte fins något kollektivavtal ska semesterersättning betalas ut inom 30 dagar efter avslutad anställning. Om det inte löser sig kan du ta kontakt och vidare hjälp med facket.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?