När ska rätten förordna en försvarare för den tilltalade?

2017-07-16 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej har fått en stämelse och kallelse till tingsrätten. På kallelsen står det även att dommaren inte tycker jag behöver en försvarare!! Vad menar dom med det??
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten ska förordna en offentlig försvarare enligt 21:4 RB. Vad som krävs för att rätten ska förordna en tilltalad en försvarare framgår av 21:3-3 b RB. Av 3 § framkommer det att den tilltalade vid talans förberedelse och utförande företrädas av en försvarare. Huvudregeln är därmed att rätten kan välja huruvida de anser att den tilltalade ska företrädas av en offentlig försvarare. I 3 a och 3 b §§ föreskrivs situationer då rätten ska förordna en försvarare. De situationer som räknas upp i dessa paragrafer är tillfällen när brottet den tilltalade begått har ett så högt straffvärde eller om den tilltalade kan tänkas få strängare påföljd än villkorlig dom eller böter.

Sammanfattningsvis har rätten i din situation därmed gjort en bedömning att de situationer som beskrivs i 21:3a-3b inte föreligger i ditt fall och att du därmed inte är i behov av en offentlig försvarare. Det hindrar däremot inte dig att själv utse en försvarare.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1174)
2021-07-26 Hur går en rättegång till
2021-06-30 Hur man kan ansöka om särskild handräckning vid olovlig besittningsrubbning
2021-06-29 Rätten till en försvarsadvokat.
2021-06-29 Överklaga till hovrätten

Alla besvarade frågor (94270)