FrågaARBETSRÄTTSemester och semesterersättning 09/05/2018

När ska man betala ut semesterersättning på provision?

Hej,

Jag har en kund som undrar när är det dag att betala ut semesterersättning på provision?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om semesterersättning finns i Semesterlagen. Det är viktigt att tänka på att semesterlön och semesterersättning inte är samma sak. Semesterersättningen är den kontanta ersättning den anställde får istället för semesterdagar, medan semesterlön är den lön den anställde får under sin semesterledighet.

Semesterersättning får betalas ut istället för att den anställde får semesterdagar, om man avtalat om det och anställningen är avsedd att pågå högst tre månader och inte varar längre tid (5§ Semesterlagen). Semesterersättning kan också betalas ut för de som tjänat in semesterlön men inte hunnit ta ut det innan anställningen upphör (28§ Semesterlagen).

Man beräknas semesterersättning på samma sätt som man beräknas semesterlön (29§ Semesterlagen). Provision är en del av den anställdes lön, vilket innebär att man ska betala semesterersättning på provisionen, precis som all annan lön. Provision är semestergrundande rörlig lön.

Semesterersättning ska betalas ut till arbetstagaren utan dröjsmål och senast en månad efter det att anställningen har tagit slut (30§ 1 stycket Semesterlagen). Skulle det finnas hinder för att beräkna semesterersättningen inom en månad ska man betala ut den senast en vecka efter att hindret försvunnit (30§ 2 stycket Semesterlagen).

Här kan man se en tydlig skillnad mot om den anställde istället skulle få semesterlön. Den rörliga delen av semesterlönen ska istället betalas ut en månad efter semesterårets utgång (26§ 2 stycket Semesterlagen).

Jag råder din kund att undersöka om det finns något kollektivavtal, eftersom man genom kollektivavtal kan avvika från vissa av Semesterlagens regler.

Sammanfattningsvis ska man betala ut semesterersättning på provision utan dröjsmål och senast en månad efter det att anställningen tagit slut. Skulle det föreligga hinder för detta ska man göra det senast en vecka efter att hindret försvunnit.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie LövgrenRådgivare