När ska konkurslagen och utsökningsbalken tillämpas?

2020-02-01 i Konkurs
FRÅGA
jag har förstått att konkurs och utmätning och att det inte är samma sak och även sett svar från er som förklarar skillnaden. Dock har jag svårt att förstå när konkurslagen kan tillämpas och även när UB tillämpas. Jag får fram svaret ''Vid konkurs bör man tillämpa reglerna i konkurslagen och vid utmätning reglerna i utsökningsbalken''. Vilket känns ganska tydligt, Men medan jag svarat på frågor och läser exempel på internet och olika lösningar, tycks jag hitta exempel på när man tillämpar UB även vid en konkurs. Till exempel har jag sett hänvisning till 4:19 UB om sambos när det även har handlar om konkurs och inte endast utmätning. Eller som när jag googlade på hur man gör när viss egendom är uthyrd, då tillämpades 4:18 UB, även när det gällde konkurs. Jag blir förvirrad för ovan står det att konkurslagen gäller vid konkurs men samtidigt tillämpas UB i flera exempel där det sker en konkurs. Jag behöver förtydligande om detta så jag vet vilken lag jag kan tillämpa och när?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör konkurs och utmätning så är konkurslagen (härefter förkortad som KonkL) och utsökningsbalken (härefter förkortad UB) tillämpliga.

När tillämpas respektive lag?

I UB:s portalparagraf stadgas att lagen är tillämplig i fråga om verkställighet av dom eller annan exekutionstitel, som innefattar betalningsskyldighet eller annan förpliktelse, samt i fråga om verkställighet av beslut om kvarstad eller annan liknande säkerhetsåtgärd (1 kap. 1 § UB). Kort sagt är lagen alltså tillämplig vid utmätning. Konkurslagen gäller däremot vid konkurs (1 kap. 1 § KonkL).

För att förstå skillnaden lite bättre kan det vara bra att veta den grundläggande skillnaden mellan de olika förfarandena. För att kunna försättas i konkurs ska man vara på obestånd, det vill säga ska personen i fråga inte kunna betala sina förfallna skulder och denna oförmåga ska inte endast vara tillfällig (1 kap. 2 § KonkL). Då tas all egendom omhand i konkursförfarandet för att sedan säljas och så långt som möjligt täcka alla borgenärers (fordringsägares) anspråk. För utmätning är syftet istället att täcka en viss skuld genom att ta i anspråk ett specifikt föremål som sedan säljs.

Vad har 4 kap. 18 och 19 § UB för koppling till konkurs?

Bestämmelserna ger uttryck för viktiga sakrättsliga aspekter, det vill säga att det enbart är den egendom som personen, som är föremål för konkurs eller utmätning, äger som ska ingå. Att det endast är dennes egendom som ska ingå i en konkurs framgår även av 3 kap. 3 § KonkL. Detta förtydligas i utsökningsbalken vilket är praktiskt i och med att det många gånger kan vara svårt att avgöra vem som äger vilken egendom, särskilt om man varaktigt sammanbor med en annan person.

Sammanfattning

Kort sagt ska utsökningsbalken tillämpas vid utmätning och konkurslagen vid konkurs. Utsökningsbalkens bestämmelser om förhållandet till tredje man vid utmätning av lös egendom i 4 kap. kan dock verka vägledande även vid konkurs.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars får du gärna lämna en kommentar så ska jag försöka förtydliga vad jag menar.

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (272)
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?
2021-10-20 Vilket lagrum reglerar obestånd?

Alla besvarade frågor (97716)