När ska jag betala sista hyran, vid två månaders uppsägningstid?

§2 Hyrestid fr.o.m. 2020-11-01 och tillsvidare.

Uppsägning ska ske skriftligen och hyresavtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter 2 månader från uppsägningen. Hyresgäst och hyresvärd kan ingå överenskommelse om kortare uppsägningstid.

Om jag sade upp avtalet 15 juni när blir sista månads betalning?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägning från hyresavtal gäller med uppsägningstid. Hyresavtalet ovan har en uppsägningstid om två månader. Det innebär att om du säger upp avtalet den 15 juni är uppsägningstiden två månader från och med månaden juni.

Du kommer således behöva betala hyra för juli och augusti i det här fallet, då hyran för juli månad ännu inte har förfallit.

Med vänlig hälsning!

Martin CarlehedenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning