När ska jag betala sista hyran, vid två månaders uppsägningstid?

2021-06-19 i Hyresavtal
FRÅGA
§2 Hyrestid fr.o.m. 2020-11-01 och tillsvidare.Uppsägning ska ske skriftligen och hyresavtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter 2 månader från uppsägningen. Hyresgäst och hyresvärd kan ingå överenskommelse om kortare uppsägningstid.Om jag sade upp avtalet 15 juni när blir sista månads betalning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägning från hyresavtal gäller med uppsägningstid. Hyresavtalet ovan har en uppsägningstid om två månader. Det innebär att om du säger upp avtalet den 15 juni är uppsägningstiden två månader från och med månaden juni.

Du kommer således behöva betala hyra för juli och augusti i det här fallet, då hyran för juli månad ännu inte har förfallit.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?