När ska förundersökningen avslutas vid målsägande eller misstänkt under 18 år?

2020-06-20 i Förundersökning
FRÅGA
Läste att förundersökning mot någon under 18 ska vara klar inom 6 veckor. Gäller det om gärningsmannen eller offret är under 18? Alltså om en 16 åring blir utsatt för brott och gärningsmannen är 18, ska förundersökningen vara klar inom 6 veckor då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om den misstänkte är under 18 år och fängelse finns med i straffskalan för brottet ska förundersökningen avslutas senast sex veckor efter att personen delgavs brottsmisstanke. Tidsfristen får överskridas endast om det är nödvändigt med hänsyn till att den misstänkte skall delta i medling enligt lagen om medling med anledning av brott eller på grund av utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter (4 § LUL).

Om målsägande är under 18 år och om brottet riktats mot målsägandens liv, hälsa, frihet eller frid och det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än sex månader ska förundersökningen avslutas inom tre månader från att det finns någon skäligen misstänkt för brottet. Tidsfristen får överskridas endast om det är motiverat med hänsyn till utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter (2a § FUK).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?