När ska ett arvsavstående göras?

2021-06-21 i Arvsavstående
FRÅGA
Om man ska begära arvsavstaende, kan man göra det efter att ha blivit kallad till Boupteckningen eller att ha fatt se vad som är i dödsboet? eller ska det göras innan? DVS göras utan att veta vad som är där? Och om man väljer att inte göra ett arvsavstaende och angrar sig under mötet an är kallad till, hur gar det till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar hur det fungerar med arvsavståenden och när dessa senast kan göras för att vara giltiga. När det gäller arvsavståenden är dessa inte reglerade i lag, dock har det i praxis uppställts vissa krav som jag kommer nämna i mitt svar.

Ett arvsavstående innebär att den som ska få ett arv väljer att avstå från hela eller en del av arvet till förmån för sina egna arvingar i enlighet med arvsordningen i Ärvdabalken – t.ex. om B som har 2 barn ska ärva A väljer att göra ett helt arvsavstående då innebär detta att B's två barn kommer träda i B's ställe som arvingar, arvet "hoppar över" B.

För att ett arvsavstående ska vara giltigt måste detta dock göras senast i samband med att bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Detta innebär att man inte behöver göra arvsvståendet innan man vet vad som finns i dödsboet, utan man kan medverka i bouppteckningen och se alla tillgångar och skulder som finns och sedan besluta om man vill göra ett arvsavstående. Det är dock viktigt att det skriftliga arvsavståendet bifogas med den underskrivna bouppteckningen när denna skickas in till Skatteverket för registrering.

Detta betyder att om du, som du skriver, väljer att inte göra ett arvsavstående men sedan ångrar dig under bouppteckningen så har du fortfarande möjlighet att begära arvsavsående – så länge det är skriftligt och bifogas med den underskrivna bouppteckningen.

Det finns inte några särskilda krav på hur det skriftliga arvsavståendet ska se ut utan det räcker med en enklare skrivelse där det framgår att du avser att göra ett arvsavstående som du sedan styrker med namn, datum och sedan din underskrift.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (349)
2021-10-04 Avstående av arv till förmån för brorsbarn.
2021-09-29 Skuldsatt, kan mina barn ärva istället?
2021-08-26 Vad krävs för ett giltigt arvsavstående?
2021-08-15 Överlåtelse av arv

Alla besvarade frågor (96494)