När ska en oorganiserad arbetsgivare förhandla med fackförening?

FRÅGA
När ska en arbetsgivare, som INTE har något kollektivavtal alls, förhandla med facket (om medarbetare är fackligt anslutna)? Enl §13 förstår jag att de ska förhandla vid uppsägning pga arbetsbrist eller övergång av verksamhet men vad gäller vid exempelvis omorganisation, förändringar av policys, lönerevision etc. Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din arbetsgivare inte har något kollektivavtal och helt saknar facklig anslutning. Reglerna kring arbetsgivarens förhandlingsskyldighet hittar vi i Medbestämmandelagen (MBL).

Den allmänna förhandlingsrätten

Den allmänna förhandlingsrätten kräver inte att det finns ett kollektivavtal. En arbetstagarorganisation, dvs facket, har rätt att kalla en arbetsgivare till förhandling i frågor rörande förhållandet mellan arbetsgivaren och en arbetstagare som är medlem i facket – vidare har arbetsgivaren rätt att kalla facket till förhandling i frågor som rör samma förhållande (10 § första stycket MBL). Förhandlingsrätten omfattar alla frågor som rör det specifika anställningsförhållandet, det kan t.ex. röra lönefrågor och anställningsvillkor.

Observera att denna rättighet först innebär en skyldighet när någon av parterna har begärt en förhandling, innan dess finns det inget krav på att man måste förhandla (15 § MBL). Detta innebär att en arbetsgivare får kalla till förhandling men att hen inte måste – om facket däremot kallar till förhandling så måste arbetsgivaren delta i förhandlingen.

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet

Utöver den allmänna förhandlingsrätten finns det förstärkta förhandlingsrätter som innebär att arbetsgivaren har en skyldighet och måste kalla till förhandling. Eftersom att arbetsgivaren i detta fall inte har något kollektivavtal kommer jag endast behandla skyldigheten som en oorganiserad arbetsgivare har.

En oorganiserad arbetsgivare är endast skyldig att förhandla i frågor som rör uppsägning pga. arbetsbrist eller om företaget byter arbetsgivare (13 § andra stycket MBL). Förhandlingsskyldigheten uppkommer alltså endast i dessa två situationer för en arbetsgivare som inte har något kollektivavtal.

Sammanfattning

En arbetsgivare måste således endast förhandla med facket när det rör uppsägning pga. arbetsbrist, byte av arbetsgivare eller om facket (eller arbetsgivare själv) har begärt förhandling.

Det säkraste sättet att få till stånd en förhandling är därmed att få facket att utnyttja deras allmänna förhandlingsrätt i frågor som rör anställningsförhållandet eftersom att en oorganiserad arbetsgivares förhandlingsskyldighet är begränsad till två situationer medan fackets förhandlingsrätt omfattar alla frågor som rör det specifika anställningsförhållandet.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?