När ska beslut om omedelbart LVU-omhändertagande underställas förvaltningsrätten?

2019-04-23 i Myndigheter
FRÅGA
HejMin son som är 18 år blev omedelbart omhändertagen, beslutet togs en fredag. Min fråga är när beslutet måste underställas förvaltningsrätten? Vet att det är inom en vecka, är det fredag-fredag och vad händer om fredagen är en röd dag följt av röd dag även på måndagen? Har de då även på sig att få in beslutet under tisdagen? Och om jag kontaktar förvaltningsrätten på tisdagen och det inte kommit in en ansökan om omedelbart omhändertagande kan jag på nåt sätt se till att SiS institutionen får reda på det och att han släpps? Han har ju inte fått något biträde än då ansökan inte inkommit till förvaltningsrätten..Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmän utgångspunkt

Som jag förstår det har din son (18 år) blivit omedelbart omhändertagen enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) men grund i annars påtaglig risk att skadas genom missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende (3 § LUV). Din fråga angår inom vilken mer exakt tidsfrist omhändertagandebeslutet ska underställas förvaltningsrätten.

Inom vilken tid ska beslutet underställas förvaltningsrätten?

Som du mycket riktigt observerat ska beslutet underställas förvaltningsrätten inom en vecka från den dag beslutet fattades (se 7 § första stycket LVU). För det första bör observeras ordet "från" vilket kan kontrasteras med "från och med". Den dag beslutet fattas inräknas således inte i den vecka som underställande ska ske "inom". Eftersom det med "en vecka" avses sju dagar följer att senaste dagen för underställande är samma veckodag som beslutet fattades men veckan därefter; om beslutet togs en måndag är således sista dagen för underställande nästkommande måndag. Hänsyn tas ej till röda dagar utan underställande ska alltid ske inom de sju efterkommande dagarna. Härefter har förvaltningsrätten ytterligare en vecka (7 efterföljande dagar) på sig att pröva beslutet. Vid synnerliga skäl kan förvaltningsrätten erhålla ytterligare tid men något liknande undantag om förlängning finns inte för socialnämnden avseende underställande. (7 § andra stycket LVU).

Vad sker om tidsfristen passeras?

Om underställande inte sker inom den tid som redogjorts för ovan så upphör omhändertagandet och absolut skyldighet att "släppa" personen råder (7 § tredje stycket LVU). Härmed finns inget fog för fortsatt tvångsomhändertagande och om så fortskrider tangerar förfarandet olaga frihetsberövande (4 kap. 2 § brottsbalken), vilket fordrar uppsåt för straffbarhet. Vid olaga frihetsberövande som sker i tjänsteutövande kan agerandet vara, oaktat uppsåt, vara brottsligt såsom tjänstefel (20 kap. 1 § brottsbalken). Om så är fallet kan du erinra personalen om detta och i yttersta fall göra en anmälan till riksdagens ombudsmän (JO).

Hoppas du fick svar på din fråga

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (267)
2019-08-01 Ta betalt för utlämnande av allmänna handlingar
2019-08-01 åtgärd mot långsam handläggning hos förvaltningsmyndighet
2019-07-30 Får statsministern påverka hur en domstol ska döma i ett enskilt fall?
2019-07-30 Kan man överklaga ett beslut i migrationsverket angående försörjningskrav?

Alla besvarade frågor (72048)