När ska åtal väckas?

2021-07-04 i Förundersökning
FRÅGA
HejSitter i en process med barnets pappa. Han har varit "hårhänt" mot barnen dvs tagit i armen så de fått blåmärken lyft de hårt o gjort de illa och för att visa slagit de på armen. vilket lett till soc anmälan och polisanmälan. Som dragit ut på tiden rejält. tre månader senare får jag som är mamma till barnen reda på att de yrkar på åtal och fängelse för grov misshandel. Hur troligt är det att de blir åtal och fängelse?MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När ska åtal väckas?

Under en förundersökning ska det utredas vem som är skäligen misstänkt för brottet samt om det finns tillräckliga skäl för åklagaren att väcka åtal mot den misstänkta. Det är alltså under förundersökningen som bevis samlas in (23 kap. 2 § rättegångsbalken).

Detta betyder alltså att för att åklagaren ska kunna väcka åtal så ska det finns tillräckliga skäl, exempelvis kan det handla om att det finns stark bevisning mot den misstänkte och den påstådda gärningen. För att åklagaren ska väcka åtal så betyder det i princip att åklagaren förväntar sig en fällande dom. Det finns inget lagrum som reglerar när ett åtal ska väckas. Om det är ett brott som är av komplicerad art som kräver omfattande utredningar så kan förundersökningen pågå under en lång tid.

Av din bakgrundsinformation så tolkar jag det som att förundersökningen pågått i tre månader. Det är svårt att ge ett tydligt svar på vad detta kan innebära i praktiken. Är brottet svårutrett, så kan det som ovan nämnt krävas större utredning. Men det är svårt att ge ett tydligt svar utan att ha mer djupgående information i det som inträffat. För att en rättegång ska hållas, så fordras att åklagaren väckt åtal, det vill säga domstolen kan inte utdöma påföljder innan åklagaren skickat in en stämningsansökan beträffande den påstådda gärningen. Om det kommer ske i erat fall återstår att se.

Har du fler funderingar så är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline!

Vänliga hälsningar

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96471)