När ska advokat tillkallas?

2019-07-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej . Jag bliv kallad till förhör om misstänkt om brott från polisen och det handlar om falska universitet intyg som lämnade till UHR.Undrar om man ska kontakta en advokat i förväg eller det är något som man hör efter förhör?Tiden är på torsdag.Hälsningar
SVAR

Hej och tack för du valt att använda dig av Lawline!

Så som jag har förstått din fråga gäller den om du, som misstänkt för ett brott, har rätt till att ha en advokat närvarande vid första förhöret.

Du beskriver i din fråga att du har blivit inkallad på förhör som misstänkt för ett brott. Som misstänkt har du en del rättigheter, exempelvis att få reda på vad du är misstänkt för innan utredningen tas vidare. Du har även alltid en rätt att biträdas av försvarare, vilket innebär att du så fort du blivit tilldelat en misstanke om brott, har rätt att skaffa dig en advokat, se Rättegångsbalken 21 kap 3 §.

Vad som också är viktigt att veta är att vi inom det svenska rättssystemet har ett system med offentliga försvarare, alltså en "advokat som inte personen betalar för själv". För att få en sådan offentlig försvarare ska ges krävs det att brottet man är misstänkt för har en viss karaktär:

- Antingen ska personen vara häktad/gripen,

- Brottet ska ha ett straffminimum på 6 månader fängelse

- Eller om den misstänkte är i särskilt behov av det, det finns särskilda behov etc.

Allt detta följs av Rättegångsbalken 21 kap 3 a §. I ditt fall skulle jag säga att du inte faller under någon av dessa kategorier, då du inte är häktad och brottet du är misstänkt för mest troligt kommer falla under karaktären urkundsförfalskning, se Brottsbalkens 14 kap 1 §, och detta brott har inte 6 månader fängelse som lägsta påföljd. Kanske skulle de anses att du är i särskilt behov av en offentlig försvarare, men detta kan jag inte svara på. Så för att vara på den säkra sidan hade jag bett om en försvarare vid tidpunkten för förhöret och antingen beviljas du en offentlig eller så får du ange en privat som du vill ha. Kom ihåg att den privata försvarsadvokaten kommer du att betala själv för!

Hoppas att du gick ett hyfsat svar på din fråga. Om du undrar någonting mer är det bara att skicka in en ny fråga till oss eller ringa till de kontaktuppgifter som bör stå på den kallelse till förhör som du har fått. Allt gott!

Mvh,

Ebba Alkehag
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1002)
2020-04-01 Kan återställande av igenfyllt dike på samfällighet ses som en underhållskostnad?
2020-03-31 Kan en person som friats i hovrätt åtalas för samma brott igen?
2020-03-26 Är en advokat jävig när denne umgås med en kriminell organisation? Är det annars olämpligt?
2020-03-22 Preskriptionstider för brott

Alla besvarade frågor (78651)